Till innehåll på sidan

Leveranser av bränslen till slutanvändare, månadsvis 2018, m3

  2018
  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år
LPG (gasol) (ton) 22 094 23 980 32 620 18 727 23 746 28 870 22 341 27 488 17 291 27 150 27 018 22 652 293 977
Motorbensin (m3) 210 643 200 871 233 244 232 302 269 216 270 745 294 622 276 735 241 984 253 599 235 211 229 854 2 949 026
E85 (m3) 2 574 2 650 2 709 6 026 7 286 10 007 8 310 8 566 6 925 6 953 5 295 3 036 70 337
ED95 (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Diesel/EO1 (m3) 491 524 483 428 545 876 503 962 538 321 540 075 532 746 591 937 567 462 639 144 604 804 544 106 6 583 385
EO2-6 (m3) 11 268 68 366 58 945 13 194 26 289 15 884 10 021 13 629 19 216 16 175 19 765 20 136 292 888
Flygbränsle (m3) 107 134 100 409 117 045 109 054 114 132 117 244 122 314 133 664 115 925 115 279 100 338 104 687 1 357 225

Kommentarer

Med (..) avses att inget finns att redovisa, att statistiken är alltför osäker för att redovisas eller att uppgifterna är sekretessbelagda. 

Statistiken är preliminär, beroende på en omläggning med en ny typ av inrapportering. Använd statistiken med försiktighet, eftersom den kan komma att revideras.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-11-19

Har du frågor om statistiken?

E-post
en0107@scb.se