Till innehåll på sidan

Leveranser av biodrivmedel till vägtrafik, månadsvis 2019, m3

Varuslag2019
 janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdecår
Ren etanol (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ren bionafta (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ren annan biobensin (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
E85 (m3) 2 379 2 683 3 226 5 812 6 909 7 002 5 733 5 389 4 689 4 134 3 015 2 227 53 198
etanol i E85 (m3) 1 846 2 120 2 525 4 750 5 804 5 886 4 836 4 520 3 870 3 361 2 361 1 704 43 583
ED95 (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
etanol i ED95 (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Motorbensin (fossil + förnybar) (m3) 206 489 203 064 223 618 244 271 248 698 260 686 289 934 266 087 238 092 238 867 215 460 220 555 2 855 821
varav låginblandad etanol (m3) 10 125 10 300 10 564 11 374 11 799 12 765 12 357 12 566 11 222 11 186 10 027 9 994 134 279
varav låginblandad bionafta (m3) 74 74 65 261 232 284 371 324 242 228 99 28 2 282
Andel låginblandad förnybar bensin (%) 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
Summa förnybar bensin (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ren FAME (m3) 12 943 13 570 13 920 13 887 13 313 14 012 11 642 13 238 15 231 16 265 15 036 13 635 166 692
Ren HVO (m3) 21 475 18 958 19 393 17 897 19 471 17 761 16 384 17 562 18 300 19 881 19 248 16 581 222 911
Ren annan biodiesel (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..      
Diesel/EO1 (fossil + förnybar) (m3) 448 854 427 368 449 128 448 588 475 240 443 353 453 829 457 103 487 192 500 799 462 595 422 328 5 476 377
varav låginblandad FAME (m3) 23 988 24 788 25 971 26 631 27 479 26 059 23 925 27 752 27 234 28 559 26 540 20 587 309 513
varav låginblandad HVO (m3) 76 464 80 131 90 515 94 208 95 745 76 077 74 358 79 717 76 707 72 923 65 346 36 031 918 222
Andel låginblandad diesel/EO1 (%) 22 24 25 26 25 23 21 23 21 20 19 13 22
Summa biodiesel (m3) 134 870 137 447 149 799 152 623 156 008 133 909 126 309 138 269 137 472 137 628 126 170 86 834 1 617 338
Fordonsgas (m3) 13 498 745 12 376 869 14 141 603 13 615 077 14 382 964 12 715 633 11 597 615 12 855 597 12 893 599 12 878 003 13 491 179 12 807 443 157 254 327
varav biogas (m3) 12 764 955 11 660 173 13 403 604 13 017 654 13 716 338 12 111 075 11 097 063 12 196 842 12 197 521 11 989 354 12 803 726 12 132 927 149 091 232

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-03-17

Har du frågor om statistiken?

E-post
en0107@scb.se