Till innehåll på sidan

Leveranser av bränslen till slutanvändare, månadsvis 2019, m3

Varuslag2019
 janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdecår
LPG (gasol) (ton) 22 405 21 958 25 351 26 705 18 452 11 992 37 462 18 253 14 153 13 281 14 629 22 243 246 884
Motorbensin (m3) 219 606 205 862 228 621 249 594 254 904 266 952 297 885 271 246 242 666 242 707 218 937 225 475 2 924 455
E85 (m3) 2 379 2 683 3 226 5 812 6 909 7 002 5 733 5 389 4 689 4 134 3 133 2 345 53 434
ED95 (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Diesel/EO1 (m3) 563 360 532 546 561 485 554 751 583 520 541 723 560 425 598 468 609 469 612 601 566 490 521 490 6 806 328
EO2-6 (m3) .. 7 851 50 914 9 307 13 101 11 277 .. 10 122 44 952 5 526 16 979 15 301 185 330
Flygbränsle (m3) 100 860 92 694 109 743 100 828 110 215 123 261 119 809 115 719 111 418 109 707 91 998 97 075 1 283 327

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-03-17

Har du frågor om statistiken?

E-post
en0107@scb.se