Till innehåll på sidan

Leveranser av biodrivmedel till vägtrafik, månadsvis 2020, m3

Varuslag 2020
  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år
Ren etanol (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ren bionafta (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ren annan biobensin (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
E85 (m3) 2 410 2 554 1 710 2 254 2 942 3 199 3 279 2 497 1 984 1 494 1 669 1 438 27 430
etanol i E85 (m3) 1 873 1 972 1 351 1 884 2 474 2 736 2 754 2 090 1 660 1 194 1 292 1 122 22 402
ED95 (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
etanol i ED95 (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Motorbensin (fossil + förnybar) (m3) 206 510 203 521 218 782 199 684 220 580 251 099 278 548 267 406 233 347 232 504 191 294 196 532 2 699 807
varav låginblandad etanol (m3) 9 731 9 045 9 500 9 174 9 819 11 553 12 871 12 637 10 339 10 268 8 265 8 446 121 648
varav låginblandad bionafta (m3) 309 22 419 487 632 742 928 849 883 544 130 135 6 080
Andel låginblandad förnybar bensin (%) 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5
Summa förnybar bensin (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ren FAME (m3) 10 283 10 485 11 446 8 904 9 240 5 394 12 414 9 808 10 022 10 035 9 890 10 538 118 459
Ren HVO (m3) 16 304 17 016 19 401 16 474 16 325 17 058 13 029 14 801 19 746 19 420 18 890 18 278 206 742
Ren annan biodiesel (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Diesel/EO1 (fossil + förnybar) (m3) 395 237 416 044 461 517 417 946 405 113 438 330 403 278 451 117 463 446 478 452 360 707 407 101 5 098 288
varav låginblandad FAME (m3) 21 270 20 047 23 838 21 483 23 494 23 537 22 438 25 112 23 747 23 601 21 055 19 603 269 225
varav låginblandad HVO (m3) 66 622 73 578 90 400 79 102 70 605 79 763 72 310 71 007 72 099 59 748 47 889 37 319 820 442
Andel låginblandad diesel/EO1 (%) 22 22 24 24 23 23 23 21 20 17 19 14 21
Summa biodiesel (m3) 114 479 121 126 145 085 125 963 119 664 125 752 120 191 120 728 125 614 112 804 97 724 85 738 1 414 868
Fordonsgas (m3) 13 233 316 12 713 763 12 479 646 11 043 053 10 861 744 11 723 715 11 569 703 12 720 987 12 095 023 12 783 000 12 439 389 11 895 886 145 559 225
varav biogas (m3) 12 600 830 12 114 104 12 014 597 10 610 200 10 476 537 11 253 959 11 119 399 12 233 877 11 579 270 12 185 285 11 855 824 11 235 778 139 279 660

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-03-17

Har du frågor om statistiken?

E-post
en0107@scb.se