Till innehåll på sidan

Leveranser av bränslen till slutanvändare, månadsvis, 2020, m3

Varuslag2020
 janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdecår
LPG (gasol) (ton) 27 200 20 384 30 154 24 172 24 464 18 763 14 066 19 297 21 651 22 578 20 401 35 547 278 677
Motorbensin (m3) 213 274 210 766 226 178 207 146 227 877 261 852 288 903 277 708 241 727 240 387 197 889 201 971 2 795 678
E85 (m3) 2 410 2 554 1 710 2 254 2 942 3 199 3 279 2 497 1 984 1 494 1 669 1 438 27 430
ED95 (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Diesel/EO1 (m3) 490 646 509 570 574 423 536 903 517 140 526 604 519 771 567 767 579 667 584 185 516 573 505 796 6 429 045
EO2-6 (m3) 17 481 19 291 8 813 15 988 28 437 10 462 7 369 19 762 9 157 11 797 7 642 13 334 169 533
Flygbränsle (m3) 97 570 101 368 61 910 22 311 20 472 15 427 20 788 25 986 45 100 26 576 20 945 35 763 494 216

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-03-17

Har du frågor om statistiken?

E-post
en0107@scb.se