Till innehåll på sidan

Leveranser av biodrivmedel till vägtrafik, månadsvis 2021, m3

Varuslag 2021
  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år
Ren etanol (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ren bionafta (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ren annan biobensin (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
E85 (m3) 1 343 1 198 2 056 3 377 3 396 3 218 3 605 3 543 3 060 2 823 1 218 464 29 301
etanol i E85 (m3) 1 050 930 1 612 2 777 2 794 2 652 3 020 2 984 2 548 2 231 973 362 23 933
ED95 (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
etanol i ED95 (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Motorbensin (fossil + förnybar) (m3) 181 119 187 361 206 032 211 994 224 051 249 961 270 843 252 032 239 698 229 469 216 856 223 914 2 693 330
varav låginblandad etanol (m3) 7 847 8 168 8 881 8 808 9 265 9 543 12 010 18 561 20 348 19 217 18 997 19 719 161 364
varav låginblandad bionafta (m3) 736 528 1 300 656 142 17 414 2 015 2 193 959 498 75 9 533
Andel låginblandad förnybar bensin (%) 5 5 5 4 4 4 5 8 9 9 9 9 76
Summa förnybar bensin (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ren FAME (m3) 7 693 8 451 8 852 8 017 9 727 7 832 6 371 6 010 8 653 6 948 6 487 5 744 90 785
Ren HVO (m3) 18 444 20 209 21 944 20 435 19 107 20 331 18 711 19 871 18 299 19 827 22 718 21 543 241 439
Ren annan biodiesel (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Diesel/EO1 (fossil + förnybar) (m3) 405 395 383 339 442 213 419 081 441 417 465 737 437 952 451 375 484 796 447 885 439 884 445 364 5 264 438
varav låginblandad FAME (m3) 20 593 21 498 22 361 22 446 21 170 22 048 21 792 21 083 21 263 17 814 15 199 14 888 242 155
varav låginblandad HVO (m3) 63 854 83 599 84 624 91 052 81 110 65 940 77 247 96 011 98 820 89 223 77 323 70 928 979 731
Andel låginblandad diesel/EO1 (%) 20 27 24 27 23 18 22 25 24 23 21 19 273
Summa biodiesel (m3) 110 584 133 757 137 781 141 950 131 114 116 151 124 121 142 975 147 035 133 812 121 727 113 103 1 554 110
Fordonsgas (m3) 12 409 585 12 498 099 13 656 705 12 351 546 12 694 377 12 133 896 11 332 759 11 973 179 13 267 865 13 095 246 13 013 541 12 975 675 151 402 473
varav biogas (m3) 11 783 232 11 814 577 13 136 972 11 910 789 12 238 692 11 690 809 10 982 247 11 624 863 12 884 812 12 702 443 12 630 533 12 596 621 145 996 590

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-02-17

Har du frågor om statistiken?

E-post
en0107@scb.se