Till innehåll på sidan

Leveranser av bränslen till slutanvändare, månadsvis, 2021, m3

Varuslag 2021
  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år
LPG (gasol) (ton) 25 721 25 334 29 051 26 974 30 421 29 665 18 332 27 913 32 408 24 976 28 624 18 670 318 089
Motorbensin (m3) 187 279 194 466 215 903 218 101 233 594 262 068 309 783 273 195 242 996 239 770 226 096 226 974 2 830 225
E85 (m3) 1 343 1 198 2 056 3 420 3 412 3 218 3 605 3 543 3 060 2 823 1 218 465 29 361
ED95 (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Diesel/EO1 (m3) 490 387 554 526 567 260 546 831 552 124 543 832 579 145 560 259 590 205 558 752 549 713 575 818 6 668 852
EO2-6 (m3) 46 698 41 078 32 174 27 506 32 087 21 603 34 584 15 972 19 441 42 036 18 108 28 877 360 164
Flygbränsle (m3) 18 943 15 480 18 251 28 617 21 750 85 758 53 851 78 729 45 795 49 467 50 636 57 139 524 416

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-02-17

Har du frågor om statistiken?

E-post
en0107@scb.se