Till innehåll på sidan

Leveranser av biodrivmedel till vägtrafik, månadsvis 2022, m3

Varuslag 2022
  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år
Ren etanol (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ren bionafta (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ren annan biobensin (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
E85 (m3) 968 1 389 1 976 1 831 1 906 2 364 2 128 2 159 1 378 3 433 2 260 1 437 23 229
etanol i E85 (m3) 745 1 085 1 575 1 502 1 557 1 941 1 751 1 778 1 142 2 767 1 587 1 097 18 527
ED95 (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
etanol i ED95 (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Motorbensin (fossil + förnybar) (m3) 189 132 190 357 228 291 217 163 244 223 245 854 267 138 260 906 228 927 213 445 200 944 228 680 2 715 060
varav låginblandad etanol (m3) 17 022 17 288 20 011 19 360 22 998 22 085 24 610 24 349 20 907 21 275 16 637 19 552 246 094
varav låginblandad bionafta (m3) 914 1 481 599 .. 613 746 691 115 2 203 362 670 226 8 620
Andel låginblandad förnybar bensin (%) 9 10 9 9 10 9 9 9 10 10 9 9 9
Summa förnybar bensin (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ren FAME (m3) 5 036 4 599 6 147 5 038 5 157 4 769 4 777 5 324 7 065 7 849 10 157 9 814 75 732
Ren HVO (m3) 19 397 17 573 18 247 16 184 17 597 14 516 13 759 14 130 14 695 14 686 14 472 15 063 190 319
Ren annan biodiesel (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Diesel/EO1 (fossil + förnybar) (m3) 364 084 400 409 452 869 398 933 447 060 416 819 384 361 429 307 442 892 402 224 388 412 419 293 4 946 663
varav låginblandad FAME (m3) 15 656 20 083 23 938 25 719 30 408 28 927 26 808 28 575 29 407 29 042 25 802 27 031 311 396
varav låginblandad HVO (m3) 91 850 99 166 95 581 98 833 114 587 121 042 110 341 123 713 136 479 125 608 78 373 76 777 1 272 350
Andel låginblandad diesel/EO1 (%) 30 30 26 31 32 36 36 35 37 38 27 25 31
Summa biodiesel (m3) 131 939 141 421 143 913 145 774 167 749 169 254 155 685 171 742 187 646 177 185 128 804 128 685 1 849 797
Fordonsgas (m3) 12 760 977 12 195 417 13 958 109 13 012 977 13 415 163 12 325 630 11 217 855 12 405 990 12 906 779 12 709 903 12 838 541 12 854 476 152 601 817
varav biogas (m3) 12 224 311 11 744 362 13 399 337 12 617 186 12 808 909 11 833 405 10 879 625 11 938 133 12 469 323 12 213 127 12 402 595 12 405 880 146 936 193

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-02-17

Har du frågor om statistiken?

E-post
en0107@scb.se