Till innehåll på sidan

Leveranser av biodrivmedel till vägtrafik, månadsvis 2022, m3

Varuslag 2022
  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år
Ren etanol (m3) .. .. .. .. .. .. ..            
Ren bionafta (m3) .. .. .. .. .. .. ..            
Ren annan biobensin (m3) .. .. .. .. .. .. ..            
E85 (m3) 968 1 389 1 976 1 831 1 906 2 364 2 128            
etanol i E85 (m3) 745 1 100 1 575 1 502 1 557 1 941 1 750            
ED95 (m3) .. .. .. .. .. .. ..            
etanol i ED95 (m3) .. .. .. .. .. .. ..            
Motorbensin (fossil + förnybar) (m3) 185 444 187 369 224 887 213 929 240 888 242 658 264 215            
varav låginblandad etanol (m3) 16 416 16 747 18 064 19 056 22 686 21 788 24 340            
varav låginblandad bionafta (m3) 388 705 599 .. 613 746 691            
Andel låginblandad förnybar bensin (%) 9 9 8 9 10 9 9            
Summa förnybar bensin (m3) .. .. .. .. .. .. ..            
Ren FAME (m3) 5 036 4 599 6 147 5 038 5 157 4 769 4 777            
Ren HVO (m3) 19 397 17 573 18 247 16 579 17 597 14 516 13 759            
Ren annan biodiesel (m3) .. .. .. .. .. .. ..            
Diesel/EO1 (fossil + förnybar) (m3) 361 501 397 522 440 268 396 147 444 227 414 044 384 712            
varav låginblandad FAME (m3) 14 074 17 756 20 227 25 576 30 221 28 742 26 649            
varav låginblandad HVO (m3) 80 375 94 487 94 581 98 068 113 493 120 000 109 398            
Andel låginblandad diesel/EO1 (%) 26 28 26 31 32 36 35            
Summa biodiesel (m3) 118 882 134 415 139 202 145 261 166 468 168 027 154 583            
Fordonsgas (m3) 12 354 293 11 894 709 13 498 991 12 594 494 12 986 527 11 904 724 11 234 295            
varav biogas (m3) 11 817 627 11 443 654 12 940 219 12 198 703 12 380 273 11 412 499 10 896 065            

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-09-16

Har du frågor om statistiken?

William Sörman Olofsson

Telefon
010-479 63 24
E-post
william.sormanolofsson@scb.se

Mats Rönnbacka

Telefon
010-479 61 84
E-post
mats.ronnbacka@scb.se