Till innehåll på sidan

Leveranser av bränslen till slutanvändare, månadsvis, 2022, m3

Varuslag 2022
  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år
LPG (gasol) (ton) 24 129 27 946 29 911 23 209 27 710 25 688 20 787 19 128 24 483 22 422 23 123 24 203 292 739
Motorbensin (m3) 192 300 196 122 237 407 224 885 249 945 256 019 274 506 271 404 236 737 223 878 223 185 234 122 2 820 510
E85 (m3) 968 1 389 1 977 1 832 1 906 2 364 2 128 2 159 1 378 3 434 2 261 1 437 23 233
ED95 (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Diesel/EO1 (m3) 456 757 492 590 566 723 505 160 560 966 525 577 474 998 563 103 570 737 512 797 519 137 570 170 6 318 715
EO2-6 (m3) 35 763 24 414 19 210 19 058 23 277 13 849 14 033 34 257 31 194 58 372 40 442 27 029 340 898
Flygbränsle (m3) 46 508 41 672 59 952 84 530 68 693 76 514 76 578 80 568 107 788 81 532 96 005 71 286 891 626

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-02-17

Har du frågor om statistiken?

E-post
en0107@scb.se