Till innehåll på sidan

Leveranser av biodrivmedel 2012, halvårsvis

Tabellen visar leveranser av biodrivmedel i m3

 Första halvåretAndra halvåretTotalt
Dieselbränsle innehållande biodiesel [1]
2 260 2 376 4 636
därav biodiesel
146 216 362
Övrig biodiesel
19 23 42
Motorbensin innehållande biokomponenter[2]
1 862 1 918 3 780
därav biokomponenter
94 97 191
Övrig etanol (ren 100 % och etanol i E85 och ED95)[r]
111 104 215

1) Med biodiesel avses FAME (fettsyrametylestrar) och HVO (hydrogenated vegetable oil)
2)  Med biokomponenter avses etanol och ETBE (Etyltert butyl ether)
r) Reviderat värde

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-02-17

Har du frågor om statistiken?

E-post
en0107@scb.se