Till innehåll på sidan

Byten av elleverantör (elhandelsföretag) månadsvis

Antal leverantörsbyten som kunder gjort mellan elhandelsföretag fördelat på månad med uppdelning på hushållskunder och andra kunder, preliminär statistik

Byten av elleverantör (elhandelsföretag) månadsvis

Kommentarer

Elproduktionen gällande vattenkraft har reviderats avseende mars 2020. Revideringen innebär att posterna för Elförluster och Bostäder och service har ändrats. Kontakta oss gärna för mer information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-10-08

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se