Till innehåll på sidan

Byten av elleverantör (elhandelsföretag) månadsvis

Antal leverantörsbyten som kunder gjort mellan elhandelsföretag fördelat på månad med uppdelning på hushållskunder och andra kunder, preliminär statistik

Byten av elleverantör (elhandelsföretag) månadsvis

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-09-09

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se