Till innehåll på sidan

Byten av elleverantör (elhandelsföretag)

Antal leverantörsbyten som kunder gjort mellan elhandelsföretag, preliminär statistik

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  maj 19 maj 19 Föränd-
ring %
jun 2017–
maj 2018
jun 2018–
maj 2019
Föränd-
ring %
Antal byten efter kundkategori            
Hushållskunder 36 303 34 382 ‑5,3 497 963 492 706 ‑1,1
Andra kunder 3 445 4 158 20,7 79 809 86 747 8,7
Summa 39 748 38 540 ‑3,0 577 772 579 453 0,3
Beräknad årsvolym, GWh[1]            
Hushållskunder 335 292 ‑12,8 4 689 4 550 ‑3,0
Andra kunder 2 218 331 ‑85,1 9 705 7 685 ‑20,8
Summa 2 553 623 ‑75,6 14 394 12 235 ‑15,0

*) Preliminärt värde på grund av osäkerhet i indata. Slutligt värde publiceras 8:e maj.

1) 1 Gigawattimma (GWh) = 1 000 000 kilowattimmar (kWh)

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-07-10

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se