Till innehåll på sidan

Byten av elleverantör (elhandelsföretag)

Antal leverantörsbyten som kunder gjort mellan elhandelsföretag, preliminär statistik

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  okt 18 okt 19 Föränd-
ring %
nov 2017–
okt 2018
nov 2018–
okt 2019
Föränd-
ring %
Antal byten efter kundkategori            
Hushållskunder 45 324 40 955 ‑9,6 494 538 488 047 ‑1,3
Andra kunder 4 530 4 782 5,6 84 050 89 498 6,5
Summa 49 854 45 737 ‑8,3 578 588 577 545 ‑0,2
Beräknad årsvolym, GWh[1]            
Hushållskunder 444 377 ‑15,1 4 728 4 415 ‑6,6
Andra kunder 378 718 89,9 10 565 7 763 ‑26,5
Summa 822 1 095 33,2 15 293 12 178 ‑20,4

1) 1 Gigawattimma (GWh) = 1 000 000 kilowattimmar (kWh)

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-12-10

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se