Till innehåll på sidan

Byten av elleverantör (elhandelsföretag)

Antal leverantörsbyten som kunder gjort mellan elhandelsföretag, preliminär statistik.

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  Jan 2022 Jan 2023 Föränd-
ring %
Feb 2021–
jan 2022
Feb 2022–
jan 2023
Föränd-
ring %
Antal byten efter kundkategori            
Hushållskunder 55 392 47 107 ‑15,0 524 474 634 407 21,0
Andra kunder 18 920 37 801 99,8 88 409 107 494 21,6
Summa 74 312 84 908 14,3 612 883 741 901 21,1
Beräknad årsvolym, GWh[1]            
Hushållskunder 581 428 ‑26,3 5 012 6 347 26,6
Andra kunder 1 826 4 495 146,2 8 870 10 607 19,6
Summa 2 407 4 923 104,5 13 882 16 954 22,1

1) 1 Gigawattimma (GWh) = 1 000 000 kilowattimmar (kWh)

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-03-09

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se