Till innehåll på sidan

Byten av elleverantör (elhandelsföretag)

Antal leverantörsbyten som kunder gjort mellan elhandelsföretag, preliminär statistik.

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  sep 21 sep 22 Föränd-
ring %
okt 2020–
sep 2021
okt 2021–
sep 2022
Föränd-
ring %
Antal byten efter kundkategori            
Hushållskunder 42 606 64 873 52,3 477 892 610 021 27,6
Andra kunder 5 110 6 003 17,5 75 622 94 211 24,6
Summa 47 716 70 876 48,5 553 514 704 232 27,2
Beräknad årsvolym, GWh[1]            
Hushållskunder 387 680 75,7 4 166 6 096 46,3
Andra kunder 231 258 11,7 10 088 9 560 ‑5,2
Summa 618 938 51,8 14 254 15 656 9,8

1) 1 Gigawattimma (GWh) = 1 000 000 kilowattimmar (kWh)

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-11-09

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se