Till innehåll på sidan

Byten av elleverantör (elhandelsföretag)

Antal leverantörsbyten som kunder gjort mellan elhandelsföretag, preliminär statistik

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  mar 19 mar 19 Föränd-
ring %
apr 2018–
mar 2018
apr 2018–
mar 2019
Föränd-
ring %
Antal byten efter kundkategori            
Hushållskunder 42 395 33 403 ‑21,2 493 619 499 997 1,3
Andra kunder 5 106 5 552 8,7 67 871 97 959 44,3
Summa 47 501 38 955 ‑18,0 561 490 597 956 6,5
Beräknad årsvolym, GWh[1]            
Hushållskunder 383 310 ‑19,1 4 607 4 665 1,3
Andra kunder 703 385 ‑45,2 7 357 10 043 36,5
Summa 1 086 695 ‑36,0 11 964 14 708 22,9

*) Preliminärt värde på grund av osäkerhet i indata. Slutligt värde publiceras 8:e maj.

1) 1 Gigawattimma (GWh) = 1 000 000 kilowattimmar (kWh)

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-05-10

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se