Till innehåll på sidan

Byten av elleverantör (elhandelsföretag)

Antal leverantörsbyten som kunder gjort mellan elhandelsföretag, preliminär statistik

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  sep 19 sep 20 Föränd-
ring %
okt 2018–
sep 2019
okt 2019–
sep 2020
Föränd-
ring %
Antal byten efter kundkategori            
Hushållskunder 42 646 37 746 ‑11,5 492 472 510 223 3,6
Andra kunder 6 301 4 201 ‑33,3 89 256 78 914 ‑11,6
Summa 48 947 41 947 ‑14,3 581 728 589 137 1,3
Beräknad årsvolym, GWh[1]            
Hushållskunder 373 314 ‑15,8 4 482 4 420 ‑1,4
Andra kunder 338 297 ‑12,1 7 424 8 334 12,3
Summa 711 611 ‑14,1 11 906 12 754 7,1

1) 1 Gigawattimma (GWh) = 1 000 000 kilowattimmar (kWh)

Kommentarer

Elproduktionen gällande vattenkraft har reviderats avseende mars 2020. Revideringen innebär att posterna för Elförluster och Bostäder och service har ändrats. Kontakta oss gärna för mer information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-11-09

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se