Till innehåll på sidan

Byten av elleverantör (elhandelsföretag)

Antal leverantörsbyten som kunder gjort mellan elhandelsföretag, preliminär statistik

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  aug 20 aug 21 Föränd-
ring %
jul 2019–
aug 2020
jul 2020–
aug 2021
Föränd-
ring %
Antal byten efter kundkategori            
Hushållskunder 38 800 37 045 ‑4,5 515 123 464 953 ‑9,7
Andra kunder 3 717 3 068 ‑17,5 81 014 73 260 ‑9,6
Summa 42 517 40 113 ‑22,0 596 137 538 213 ‑19,3
Beräknad årsvolym, GWh[1]            
Hushållskunder 326 326 0,0 4 480 4 009 ‑10,5
Andra kunder 164 178 8,5 8 374 9 995 19,4
Summa 490 504 8,5 12 854 14 004 8,8

1) 1 Gigawattimma (GWh) = 1 000 000 kilowattimmar (kWh)

Kommentarer

Elproduktionen gällande vattenkraft har reviderats avseende mars 2020. Revideringen innebär att posterna för Elförluster och Bostäder och service har ändrats. Kontakta oss gärna för mer information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-10-08

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se