Till innehåll på sidan

Byten av elleverantör (elhandelsföretag)

Antal leverantörsbyten som kunder gjort mellan elhandelsföretag, preliminär statistik

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  jun 19 jun 19 Föränd-
ring %
jul 2018–
jun 2018
jul 2018–
jun 2019
Föränd-
ring %
Antal byten efter kundkategori            
Hushållskunder 37 765 36 964 ‑2,1 499 668 492 166 ‑1,5
Andra kunder 6 061 4 835 ‑20,2 82 068 85 539 4,2
Summa 43 826 41 799 ‑4,6 581 736 577 705 ‑0,7
Beräknad årsvolym, GWh[1]            
Hushållskunder 343 329 ‑4,1 4 714 4 538 ‑3,7
Andra kunder 388 603 55,4 9 753 7 902 ‑19,0
Summa 731 932 27,5 14 467 12 440 ‑14,0

*) Preliminärt värde på grund av osäkerhet i indata. Slutligt värde publiceras 8:e maj.

1) 1 Gigawattimma (GWh) = 1 000 000 kilowattimmar (kWh)

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-08-09

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se