Till innehåll på sidan

Elförsörjning 2019

Översikt över eltillförsel och elanvändning i GWh 2019, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
TILLFÖRSEL                          
Produktion inom landet 16 379 14 731 15 660 13 321 12 738 12 835 11 924 10 807 11 356 13 924 14 856   148 531
Vattenkraft (inkl pumpkraft), netto 6 407 5 456 5 766 5 380 5 368 4 889 4 950 3 827 4 464 5 660 6 333   58 501
Vindkraft 1 840 2 086 2 375 1 326 1 409 1 357 1 055 1 197 1 657 1 638 1 484   17 424
Kärnkraft (kondens), netto 6 050 5 497 5 760 5 211 4 930 5 771 5 036 4 930 4 351 5 457 5 585   58 579
Konventionell värmekraft, netto 2 082 1 692 1 759 1 405 1 031 818 882 852 884 1 168 1 454   14 027
mottryck, industriellt 587 532 607 580 517 549 576 561 499 443 569   6 022
mottryck, kraftvärmeverk [1] 1 435 1 107 1 088 774 481 214 191 196 313 638 822   7 258
kondens 59 52 63 50 32 55 115 95 72 86 62   742
gasturbin m,m, 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1   6
Import [2] 1 378 767 749 548 296 194 669 1 247 960 712 849   8 369
SUMMA TILLFÖRSEL 17 757 15 499 16 409 13 869 13 033 13 029 12 593 12 054 12 316 14 635 15 705   156 899
ANVÄNDNING                          
Export [2] 2 484 2 685 3 123 2 800 2 632 3 913 3 598 2 620 2 420 2 870 2 905   32 050
Förbrukning inom landet 15 273 12 814 13 286 11 069 10 402 9 116 8 994 9 434 9 897 11 765 12 800   124 850
Mineralutvinning och tillverkning (SNI 05-33) 4 386 4 016 4 443 4 065 4 074 3 926 3 711 4 037 3 835 4 201 4 101   44 795
El-, gas-, värme- och vattenverk (SNI 35-36) [3] 451 364 380 267 241 189 207 192 241 316 412   3 260
Järn- och spårvägar, busstrafik (SNI49) 296 253 268 237 228 202 199 207 219 247 257   2 613
Bostäder, service m,m, [4] 8 735 7 147 7 123 5 714 5 143 4 151 4 236 4 373 4 919 6 087 6 974   64 602
Bostäder, temp,korr [4] 8 698 7 791 7 485 6 050 5 019 4 485 4 163 4 543 4 987 6 022 7 073   66 316
Förluster 1 405 1 034 1 072 786 716 648 641 625 683 914 1 056   9 580
stamnätsförluster 344 287 264 226 222 275 279 220 237 284 310   2 948
övriga förluster 1 061 747 808 560 494 373 362 405 446 630 746   6 632
SUMMA ANVÄNDNING 17 757 15 499 16 409 13 869 13 033 13 029 12 593 12 054 12 316 14 635 15 705   156 899

1) Inkl. dieselkraftverk.

2) Redovisningen av bruttoöverföring till Sverige (import) och från Sverige (export) har ändrats i enlighet med utrikeshandelsstatistiken. Ändringen har gjorts fr.o.m. januari 2007 och bakåt för åren 2005 och 2006.

3) Exkl. egenförbrukning i kraftstationer.

4) Bostäder, service m.m. framkommer beräkningsmässigt som restpost. De temperaturkorrigerade värdena är korrigerade för effekten av utetemperaturens avvikelser från periodens "normaltemperatur".

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-16

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se