Till innehåll på sidan

Elförsörjning 2020

Översikt över eltillförsel och elanvändning i GWh 2020, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

 JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDecSumma
TILLFÖRSEL                          
Produktion inom landet 16 689 15 450 15 695                   47 834
Vattenkraft (inkl pumpkraft), netto 5 931 6 442 6 299                   18 672
Vindkraft 3 514 3 051 2 975                   9 540
Kärnkraft (kondens), netto 5 760 4 684 5 181                   15 625
Konventionell värmekraft, netto 1 484 1 273 1 240                   3 997
mottryck, industriellt 614 518 529                   1 661
mottryck, kraftvärmeverk [1] 795 693 641                   2 129
kondens 74 60 69                   204
gasturbin m,m, 1 0 1                   2
Import [2] 355 731 607                   1 693
SUMMA TILLFÖRSEL 17 044 16 180 16 303                   49 527
ANVÄNDNING                          
Export [2] 3 588 3 201 3 712                   10 502
Förbrukning inom landet 13 456 12 979 12 590                   39 025
Mineralutvinning och tillverkning (SNI 05-33) 4 294 4 192 4 375                   12 861
El-, gas-, värme- och vattenverk (SNI 35-36) [3] 436 423 433                   1 292
Järn- och spårvägar, busstrafik (SNI49) 262 256 243                   761
Bostäder, service m,m, [4] 7 302 7 027 6 458                   20 787
Bostäder, temp,korr [4] 8 331 7 334 6 854                   22 519
Förluster 1 162 1 081 1 081                   3 324
stamnätsförluster 344 318 369                   1 031
övriga förluster 818 763 712                   2 293
SUMMA ANVÄNDNING 17 044 16 180 16 303                   49 527

1) Inkl. dieselkraftverk.

2) Redovisningen av bruttoöverföring till Sverige (import) och från Sverige (export) har ändrats i enlighet med utrikeshandelsstatistiken. Ändringen har gjorts fr.o.m. januari 2007 och bakåt för åren 2005 och 2006.

3) Exkl. egenförbrukning i kraftstationer.

4) Bostäder, service m.m. framkommer beräkningsmässigt som restpost. De temperaturkorrigerade värdena är korrigerade för effekten av utetemperaturens avvikelser från periodens "normaltemperatur".

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-11

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se