Till innehåll på sidan

Import och export av el månadsvis

Månatlig import och export av el i GWh 2021, preliminära uppgifter

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  aug 20 aug 21 Föränd-
ring %
jul 2019–
aug 2020
jul 2020–
aug 2021
Föränd-
ring %
Total nettoöverföring (import - export) ‑1 091 ‑1 946 78,3 ‑23 350 ‑25 719 10,1
Norge 1 253 34 ‑97,3 5 264 3 756 ‑28,6
Danmark ‑252 ‑117 ‑53,5 ‑3 944 ‑2 343 ‑40,6
Finland ‑1 616 ‑1 290 ‑20,2 ‑16 144 ‑18 211 12,8
Litauen ‑211 ‑329 56,4 ‑3 381 ‑3 744 10,7
Tyskland 41 ‑26 ‑163,1 ‑1 759 ‑1 511 ‑14,1
Polen ‑305 ‑218 ‑28,7 ‑3 386 ‑3 665 8,2
Total bruttoöverföring till Sverige 1 519 454 ‑70,1 10 621 10 460 ‑1,5
Norge 1 253 175 ‑86,1 8 001 7 636 ‑4,6
Danmark 126 215 71,5 1 891 2 221 17,4
Finland 1 0,0 12 3 ‑74,5
Litauen 35 3 ‑91,2 217 140 ‑35,6
Tyskland 102 18 ‑82,1 397 424 6,8
Polen 3 41 1 191,2 103 36 ‑65,1
Total bruttoöverföring från Sverige 2 609 2 399 ‑8,1 33 971 36 178 6,5
Norge 141   2 737 3 880 41,7
Danmark 377 332 ‑11,9 5 835 4 564 ‑21,8
Finland 1 616 1 291 ‑20,2 16 155 18 214 12,7
Litauen 246 332 35,3 3 599 3 884 7,9
Tyskland 61 44 ‑28,4 2 156 1 935 ‑10,2
Polen 309 259 ‑16,1 3 489 3 701 6,1

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-10-08

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se