Till innehåll på sidan

Import och export av el månadsvis

Månatlig import och export av el i GWh 2022, preliminära uppgifter

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  jul 21 jul 22 Föränd-
ring %
aug 2020–
jul 2021
aug 2021–
jul 2022
Föränd-
ring %
Total nettoöverföring (import - export) ‑2 370 ‑4 045 ‑70,7 ‑22 493 ‑31 771 ‑41,2
Norge 593 162 ‑72,7 6 482 1 590 ‑75,5
Danmark ‑599 ‑1 184 ‑97,7 ‑4 077 ‑7 775 ‑90,7
Finland ‑1 604 ‑1 761 ‑9,8 ‑16 472 ‑14 753 10,4
Litauen ‑389 ‑501 ‑28,8 ‑3 261 ‑4 269 ‑30,9
Tyskland ‑144 ‑334 ‑131,9 ‑1 692 ‑2 927 ‑73,0
Polen ‑227 ‑427 ‑88,1 ‑3 473 ‑3 637 ‑4,7
Total bruttoöverföring till Sverige 687 359 ‑47,7 11 688 5 903 ‑49,5
Norge 637 349 ‑45,2 9 078 4 473 ‑50,7
Danmark 41 7 ‑82,9 1 802 1 021 ‑43,3
Finland 2   10 20 100,0
Litauen 1 ‑100,0 251 96 ‑61,8
Tyskland 7 ‑100,0 481 100 ‑79,2
Polen 1 1 0,0 66 193 192,4
Total bruttoöverföring från Sverige 3 057 4 404 44,1 34 181 37 674 10,2
Norge 44 187 325,0 2 596 2 883 11,1
Danmark 640 1 191 86,1 5 879 8 796 49,6
Finland 1 604 1 763 9,9 16 482 14 773 ‑10,4
Litauen 390 501 28,5 3 512 4 365 24,3
Tyskland 151 334 121,2 2 173 3 027 39,3
Polen 228 428 87,7 3 539 3 830 8,2

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-09-09

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se