Till innehåll på sidan

Import och export av el månadsvis

Månatlig import och export av el i GWh 2022, preliminära uppgifter

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  nov 21 nov 22 Föränd-
ring %
dec 2020–
nov 2021
dec 2021–
nov 2022
Föränd-
ring %
Total nettoöverföring (import - export) ‑2 769 ‑2 330 15,9 ‑25 347 ‑33 807 ‑33,4
Norge 173 792 357,8 3 328 1 441 ‑56,7
Danmark ‑670 ‑390 41,8 ‑4 919 ‑7 850 ‑59,6
Finland ‑1 288 ‑1 693 ‑31,4 ‑15 162 ‑15 510 ‑2,3
Litauen ‑311 ‑379 ‑21,9 ‑3 240 ‑4 803 ‑48,2
Tyskland ‑345 ‑264 23,5 ‑2 039 ‑3 242 ‑59,0
Polen ‑328 ‑396 ‑20,7 ‑3 315 ‑3 843 ‑15,9
Total bruttoöverföring till Sverige 575 1 053 83,1 8 750 5 995 ‑31,5
Norge 469 909 93,8 6 417 4 763 ‑25,8
Danmark 64 131 104,7 1 640 947 ‑42,3
Finland 3   13 56 330,8
Litauen 20 ‑100,0 239 37 ‑84,5
Tyskland 4 4 0,0 288 88 ‑69,4
Polen 18 6 ‑66,7 153 104 ‑32,0
Total bruttoöverföring från Sverige 3 344 3 383 1,2 34 097 39 802 16,7
Norge 296 117 ‑60,5 3 089 3 322 7,5
Danmark 734 521 ‑29,0 6 559 8 797 34,1
Finland 1 288 1 696 31,7 15 175 15 566 2,6
Litauen 331 379 14,5 3 479 4 840 39,1
Tyskland 349 268 ‑23,2 2 327 3 330 43,1
Polen 346 402 16,2 3 468 3 947 13,8

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-01-18

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se