Till innehåll på sidan

Oljeleveranser – kommunvis redovisning

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-08-25

Statistiken visar leveranser av motorbensin, dieselbränsle, eldningsoljor och etanol till slutliga förbrukare per kommun och län samt hur mycket fordonsgas (biogas och naturgas) som levereras på länsnivå.

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Oljeleveranser – Kommunvis redovisning 2017 SM 2018-08-27
Oljeleveranser – Kommunvis redovisning 2016 SM 2017-09-26
Oljeleveranser – Kommunvis redovisning 2015 SM 2016-09-28
Oljeleveranser – Kommunvis redovisning 2014 SM 2015-09-28
Oljeleveranser – Kommunvis redovisning 2013 SM 2014-09-26
Oljeleveranser – Kommunvis redovisning 2012 SM 2013-09-27

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Mats Rönnbacka

Telefon
010-479 61 84
E-post
mats.ronnbacka@scb.se

William Sörman Olofsson

Telefon
010-479 63 24
E-post
william.sormanolofsson@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/en0109