Till innehåll på sidan

Oljeleveranser – kommunvis redovisning

Statistiken visar leveranser av motorbensin, dieselbränsle, eldningsoljor och etanol till slutliga förbrukare per kommun och län samt hur mycket fordonsgas (biogas och naturgas) som levereras på länsnivå.

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Energimyndigheten logotyp

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Oljeleveranser – Kommunvis redovisning 2017 SM 2018-08-27
Oljeleveranser – Kommunvis redovisning 2016 SM 2017-09-26
Oljeleveranser – Kommunvis redovisning 2015 SM 2016-09-28
Oljeleveranser – Kommunvis redovisning 2014 SM 2015-09-28
Oljeleveranser – Kommunvis redovisning 2013 SM 2014-09-26
Oljeleveranser – Kommunvis redovisning 2012 SM 2013-09-27

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

William Sörman Olofsson

Telefon
010-479 63 24
E-post
william.sormanolofsson@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/en0109