Till innehåll på sidan

Oljeleveranser – Kommunvis redovisning 2013

Serie:
EN13 - Oljeleveranser - Kommunvis indelning
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-en13sm1401_pdf
ISSN:
1654-3750 (Online)
Statistikansvarig:
Statens energimyndighet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2014-09-26
Förfrågningar:

Emeli Harrysdotter Klasa

010-479 61 33

emeli.harrysdotterklasa@scb.se