Till innehåll på sidan

Oljeleveranser – Kommunvis redovisning 2014

Korrigerad 2015-10-01
Serie:
EN13 - Oljeleveranser - Kommunvis indelning
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-en13sm1501_pdf
ISSN:
1654-3750 (Online)
Statistikansvarig:
Statens energimyndighet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2015-09-28
Förfrågningar:

Frida Hagström

010-479 60 91

frida.hagstrom@scb.se