Till innehåll på sidan

Oljeleveranser – Kommunvis redovisning 2015

Serie:
EN13 - Oljeleveranser - Kommunvis indelning
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-en13sm1601_pdf
ISSN:
1654-3750 (Online)
Statistikansvarig:
Statens energimyndighet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2016-09-28
Förfrågningar:

Annika Johansson

010-479 68 25

annika.johansson@scb.se