Till innehåll på sidan

Oljeleveranser – Kommunvis redovisning 2016

Serie:
EN13 - Oljeleveranser - Kommunvis indelning
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-en13sm1701_pdf
ISSN:
1654-3750 (Online)
Statistikansvarig:
Statens energimyndighet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-09-27
Förfrågningar:

Annika Johansson

010-479 68 25

annika.johansson@scb.se