Till innehåll på sidan

Emitterade värdepapper

Nästa publicering: 2023-04-20

Statistiken innehåller uppgifter om räntebärande värdepapper utgivna av emittenter med svenska organisationsnummer. Det kan exempelvis vara ett företag som ger ut ett certifikat eller en bank som ger ut en obligation.

För den här statistiken ansvarar:
Sveriges riksbank

Från och med september 2020 förändras statistiken för både sektorerna och valutorna. Produkten Emitterade Värdepapper redovisar nya nedbrytningar som finns tillgängliga via Statistikdatabasen (SSD).

Statistiknyheter

Ökad upplåning i räntebärande värdepapper

2023-03-16

I slutet av februari uppgick den sammanlagda svenska räntebärande värdepappersskulden till 9 656 miljarder kronor, vilket är en ökning med 316 miljarder sedan januari. Ökningen beror framförallt på att upplåningen denomierade i svenska kronor har ökat under månaden.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

E-post
SVDB@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/fm9998