Till innehåll på sidan

Emitterade värdepapper, augusti 2021

Ökad upplåning i räntebärande värdepapper

Statistiknyhet från SCB 2021-09-16 9.30

Den sammanlagda svenska räntebärande värdepappersupplåningen uppgick till 8 704 miljarder kronor i slutet av augusti. Detta är en ökning med 57 miljarder sedan föregående månad. Ökningen är framförallt orsakad av ökad upplåning i räntebärande värdepapper denominerade i svenska kronor.

Utveckling augusti 2021 i korthet

Ökad upplåning i värdepapper denominerade i svenska kronor

 • Skulden i räntebärande värdepapper denominerade i svenska kronor uppgick till 5 062 miljarder kronor i slutet av augusti. Detta är en ökning med 48 miljarder sedan föregående månad.
 • Av denna ökning härstammar 46 miljarder från ökad upplåning i obligationer.
 • För monetära finansinstitut uppgick skulden i säkerställda värdepapper denominerade i svenska kronor till 1 997 miljarder kronor. Detta är en ökning med 24 miljarder sedan föregående månad.
 • Årsförändringen för den totala värdepappersskulden var 7,3 procent.

Monetära finansinstitut ökar sin skuld i icke-säkerställda värdepapper

 • I augusti ökade monetära finansinstitut sin skuld i icke-säkerställda värdepapper med 14 miljarder kronor. Denna ökning är framförallt orsakad av en ökad upplåning i dollardenominerade värdepapper.
 • För monetära finansinstitut uppgick skulden i icke-säkerställda penningmarknadsinstrument denominerade i dollar till 653 miljarder kronor. Detta är en ökning med 11 miljarder sedan föregående månad.
 • Värdepappersupplåningen för icke-finansiella företag uppgick till 1 538 miljarder kronor i slutet av augusti. Detta är en ökning med 9 miljarder sedan föregående månad.
 • Staten (genom Riksgäldskontoret) minskade sin skuld i penningmarknadsinstrument med 7 miljarder kronor och ökade sin skuld i obligationer med 11 miljarder.
Utestående belopp, miljarder kronor

Emitterade värdepapper, augusti 2021

Förfallostrukturen

 • Värdepapper till ett värde av 1 629 miljarder kronor förfaller inom de närmaste tre månaderna.
 • Av förfallovärdet är 872 miljarder denominerat i svenska kronor.
 • Inom de närmaste tre månaderna förfaller penningmarknadsinstrument till ett värde av 1 254 miljarder.

Förfallostruktur, miljarder kronor

Emitterade värdepapper, augusti 2021

Definitioner och förklaringar

Vad publikationen omfattar

SCB:s månatliga publikation av Emitterade värdepapper innehåller total utestående volym och förfallostruktur för räntebärande värdepapper utgivna av svenska emittenter. Den beskriver hur svenska företags värdepappersupplåning utvecklas och på vilka villkor den sker.

Nästa publiceringstillfälle

2021-10-18 klockan 9.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Riksbanken

Producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

E-post
svdb@scb.se

Förfrågningar

Fraser Ames

Telefon
010-479 45 34
E-post
fraser.ames@scb.se

Hanna Helgesson

Telefon
010-479 40 57
E-post
hanna.helgesson@scb.se

Simon Abraham

Telefon
010-479 42 62
E-post
simon.abraham@scb.se