There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Hushållens finansiella sparande i vissa finansiella tillgångar, mdkr Till innehåll på sidan

Hushållens finansiella sparande i vissa finansiella tillgångar, mdkr

Hushållens finansiella sparande i vissa finansiella tillgångar, mdkr

Definitioner och förklaringar

Diagrammet visar hushållens finansiella sparande i vissa finansiella tillgångar. De finansiella instrument som ingår är inlåning, certifikat, obligationer, aktier, fondandelar, bostadsrättsandelar samt privat försäkringssparande. De finansiella instrument som inte ingår är fritidshusägande i utlandet, kollektivt försäkringssparande, skadeförsäkringssparande, PPM och periodiseringsposterna.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-09-22

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaper

E-post
nrinfo@scb.se