Till innehåll på sidan

Hushållens finansiella sparande i vissa finansiella tillgångar, mdkr

Hushållens finansiella sparande i vissa finansiella tillgångar, mdkr

Definitioner och förklaringar

Diagrammet visar hushållens finansiella sparande i vissa finansiella tillgångar. De finansiella instrument som ingår är inlåning, certifikat, obligationer, aktier, fondandelar, bostadsrättsandelar samt privat försäkringssparande. De finansiella instrument som inte ingår är fritidshusägande i utlandet, kollektivt försäkringssparande, skadeförsäkringssparande, PPM och periodiseringsposterna.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-23

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaper

E-post
nrinfo@scb.se