Till innehåll på sidan

Försäkringsföretagens årsredogörelse

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-08-30

Statistiken visar resultat- och balansräkning per år samt resultatanalys, det vill säga resultatet uppdelat efter försäkringsgren, för de försäkringsföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.

För den här statistiken ansvarar:
Finansinspektionen

Finansinspektionen logotyp

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Försäkringsföretagens årsredogörelse 2020

2021-08-30

Livförsäkringsföretagens tillgångar värderades vid slutet av 2020 till över 5 000 miljarder kronor, en ökning på mer än 500 miljarder kronor från 2019. Däremot minskade skadeförsäkringsföretagens tillgångar med cirka en miljard kronor från föregående år.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Försäkringsföretagen under 2016 SM 2017-08-17
Försäkringsföretagen under 2015 SM 2016-08-30
Försäkringsföretagen under 2014 SM 2015-08-28
Försäkringsföretagen under 2013 SM 2014-08-28

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Har du frågor om statistiken?

fmfi@scb.se

Olof Hansson

Telefon
010-479 41 56
E-post
olof.hansson@scb.se

Farzad Ashouri

Telefon
010-479 41 13
E-post
farzad.ashouri@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/fm0502