Till innehåll på sidan

Försäkringsföretagens årsredogörelse

Nästa publicering: 2018-08-30

Statistiken visar försäkringsföretagens resultat- och balansräkning per år och även resultatanalysen, det vill säga resultatet uppdelat efter försäkringsgren.

För den här statistiken ansvarar:
Finansinspektionen

Finansinspektionen logotyp

Hitta på sidan

Om undersökningen

Statistiknyheter

Försäkringsföretagens årsredogörelse 2016

2017-08-30

Livförsäkringsföretagens totala tillgångar var vid utgången av år 2016 värderade till 3 748 miljarder kronor, en ökning med 216 miljarder kronor jämfört med föregående år.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Rapporter

Titel Typ Datum
Försäkringsföretagen under 2016 SM 2017-08-30
Försäkringsföretagen under 2015 SM 2016-08-30
Försäkringsföretagen under 2014 SM 2015-08-28
Försäkringsföretagen under 2013 SM 2014-08-28
Försäkringsbolagens under 2012 SM 2013-08-30
Försäkringsbolagens under 2011 SM 2012-08-30
Försäkringsbolagen under 2010 SM 2011-09-01
Försäkringsbolagen under 2009 SM 2010-08-31
Försäkringsbolagen under 2008 SM 2009-08-27
Försäkringsbolagen under 2007 SM 2008-08-29
Försäkringsbolagen under 2006 SM 2007-09-03
Försäkringsbolagen under 2005 SM 2006-09-01
Försäkringsbolagen under 2004 SM 2005-08-31
Försäkringsbolagen under 2003 SM 2004-10-06
Försäkringsbolagen under 2002 SM 2003-09-15
Försäkringsbolagen under 2001 SM 2002-09-12

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Sanna Stafstedt

Telefon
010-479 43 71
E-post
sanna.stafstedt@scb.se

Elinor Lindblad

Telefon
010-479 43 94
E-post
elinor.lindblad@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fm0502