Till innehåll på sidan

Försäkringsföretagens årsredogörelse

Nästa publicering: 2019-08-30

Statistiken visar resultat- och balansräkning per år samt resultatanalys, det vill säga resultatet uppdelat efter försäkringsgren, för de försäkringsföretag som står under Finansinspektionens tillsyn (Trygg Hansa är i mer kontemporära perioder därav ej inkluderat).

För den här statistiken ansvarar:
Finansinspektionen

Finansinspektionen logotyp

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Försäkringsföretagens årsredogörelse 2017

2018-08-30

Livförsäkringsföretagens totala tillgångar var vid utgången av år 2017 värderade till 4 055 miljarder kronor, en ökning med 277 miljarder kronor jämfört med föregående år.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Försäkringsföretagen under 2016 SM 2017-08-30
Försäkringsföretagen under 2015 SM 2016-08-30
Försäkringsföretagen under 2014 SM 2015-08-28
Försäkringsföretagen under 2013 SM 2014-08-28
Försäkringsbolagens under 2012 SM 2013-08-30
Försäkringsbolagens under 2011 SM 2012-08-30
Försäkringsbolagen under 2010 SM 2011-09-01
Försäkringsbolagen under 2009 SM 2010-08-31
Försäkringsbolagen under 2008 SM 2009-08-27
Försäkringsbolagen under 2007 SM 2008-08-29
Försäkringsbolagen under 2006 SM 2007-09-03
Försäkringsbolagen under 2005 SM 2006-09-01
Försäkringsbolagen under 2004 SM 2005-08-31
Försäkringsbolagen under 2003 SM 2004-10-06
Försäkringsbolagen under 2002 SM 2003-09-15
Försäkringsbolagen under 2001 SM 2002-09-12

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Olof Hansson

Telefon
010-479 41 56
E-post
olof.hansson@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fm0502