Till innehåll på sidan

Sparande

Undersökningar om Sparande

Investeringsfonder, tillgångar och skulder

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Statistiken över investeringsfonder visar fondförmögenhet och fondsparande samt placeringar för fonder under Finansinspektionens tillsyn.

Aktier, Hushåll, Sparande, Tillgångar och skulder

Försäkringsföretagens årsredogörelse

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Statistiken visar resultat- och balansräkning per år samt resultatanalys, det vill säga resultatet uppdelat efter försäkringsgren, för de försäkringsföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Sparande, Tillgångar och skulder

Finansräkenskaper, kvartal och år

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Statistiken visar olika samhällssektorers finansiella sparande och finansiella förmögenhet fördelat på olika finansobjekt och visar var i samhällsekonomin finansiella överskott och underskott uppstår, hur överskotten placeras och hur underskotten finansieras.

Ekonomi, Finanser, Förmögenhet, Sparande, Tillgångar och skulder, Transaktioner

Sparbarometern

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Sparbarometern är en snabbstatistik med syfte att snabbt ge en preliminär kalkyl över hushållens finansiella sparande och finansiella förmögenhet kvartalsvis.

Förmögenhet, Hushåll, Lån, Sparande, Tillgångar och skulder

Balansstatistik

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar företagens finansiella tillgångar och skulder i form av ställningsvärden och transaktioner.

Företagsekonomi, Lån, Sparande, Tillgångar och skulder