Till innehåll på sidan

Försäkringsföretagens årsredogörelse 2018

Livföretagens tillgångar minskar

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2019-08-30 9.30

Livförsäkringsföretagens totala tillgångar värderades vid utgången av 2018 till 3 998 miljarder kronor. Det är en minskning med 55 miljarder kronor jämfört med föregående år.

Placeringstillgångar för vilka livförsäkringsföretaget själva bär placeringsrisken utgör den enskilt största posten på tillgångssidan. Dessa var vid årsskiftet värderade till 2 547 miljarder kronor.

Livföretagens tekniska resultat, det vill säga resultatet från försäkringsrörelsen, uppgick under 2018 till 5 miljarder kronor. 2017 uppgick denna post till 150 miljarder kronor. Livföretagens premieinkomst för egen räkning uppgick till 137 miljarder kronor i slutet av 2018, vilket är en ökning med 19 miljarder kronor jämfört med 2017.

Skadeföretagens premier och tillgångar

De rikstäckande skadeförsäkringsföretagens premieintäkter för egen räkning uppgick till 78 miljarder kronor i slutet av 2018. Det är en ökning med 12 miljarder kronor jämfört med 2017.

De rikstäckande skadeföretagens totala tillgångar var 514 miljarder kronor, en minskning med 7 miljarder kronor jämfört med 2017. Det tekniska resultatet uppgick till minus 4 miljarder kronor, vilket kan jämföras med ett resultat på minus 3 miljarder kronor föregående år.

De större lokala skadeförsäkringsbolagen redovisade under 2018 premieintäkter för egen räkning på cirka 22 miljarder kronor. Den totala balansomslutningen var 116 miljarder kronor, cirka 8 miljarder kronor mer än föregående år. Det tekniska resultatet var 554 miljoner kronor, en ökning med 547 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Publikation

En mer omfattande presentation av undersökningen publiceras i tabellform.

Tabeller (xlsx)

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Olof Hansson

Telefon
010-479 41 56
E-post
olof.hansson@scb.se