Till innehåll på sidan

Försäkringsföretagens årsredogörelse 2019

Livföretagens tillgångar ökar

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2020-08-28 9.30

Livförsäkringsföretagens tillgångar värderades vid slutet av 2019 till 4 516 miljarder kronor, en ökning med 444 miljarder kronor från 2018. Skadeförsäkringsföretagens tillgångar ökade med 23 miljarder kronor från föregående år.

2019 karaktäriserades av stora återhämtningar i aktiemarknader efter ett mycket svagt fjärde kvartal 2018. Detta påverkar livförsäkringsverksamhet mer än skadeförsäkring, till följd av att den har avsevärt längre investeringar av kapital avsatt för försäkring. Detta reflekteras även i marknadsvärdet av livförsäkringsföretagens placeringstillgångar för året.

Placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär placeringsrisken stod för den enskilt största nominella ökningen (243 miljarder kronor), följt av placeringstillgångar där livförsäkringsföretaget bär risken som ökade med 230 miljarder kronor. Livföretagens tekniska resultat uppgick till 243 miljarder kronor. Detta kan jämföras med 5 miljarder under 2018.

Skadeföretagens premier och tillgångar

De rikstäckande skadeförsäkringsföretagens premieintäkter för egen räkning uppgick till 80 miljarder, vilket är en ökning med 2 miljarder från föregående år. Deras totala tillgångar uppgick till 540 miljarder vilket kan jämföras med 517 miljarder för 2018.

De större lokala skadeförsäkringsbolagen redovisade premieintäkter för egen räkning på cirka 23 miljarder, att jämföra med 22 miljarder för 2018. Den totala balansomslutningen var 135 miljarder kronor, cirka 15 miljarder kronor mer än föregående år. Det tekniska resultatet var i princip noll, en minskning med ca en halv miljard jämfört med föregående år.

Publikation

En mer omfattande presentation av undersökningen publiceras i tabellform.

Försäkringsföretagens årsredogörelse 2019 (xlsx)

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Olof Hansson

Telefon
010-479 41 56
E-post
olof.hansson@scb.se

Farzad Ashouri

Telefon
010-479 41 13
E-post
farzad.ashouri@scb.se