Till innehåll på sidan

Försäkringsföretagens årsredogörelse 2020

Starkt år för livföretagens tillgångar

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2021-08-30 9.30

Livförsäkringsföretagens tillgångar värderades vid slutet av 2020 till över 5 000 miljarder kronor, en ökning på mer än 500 miljarder kronor från 2019. Däremot minskade skadeförsäkringsföretagens tillgångar med cirka en miljard kronor från föregående år.

I skymundan av pandemin och den volatila aktiemarknaden som följde därefter, var den årliga utvecklingen i livförsäkringsföretagens tillgångar stark relativt tidigare år. Den procentuella ökningen i tillgångarnas värde var tolv procent vilket var den tredje största under de senaste tio åren, endast cirka två procentenheter mindre än rekordåret 2014 (då 14 %).

Livföretagens tillgångar värderades vid slutet av 2020 till 5 068 miljarder kronor, en ökning på 552 miljarder mot föregående år.

Placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär placeringsrisken stod för den enskilt största nominella ökningen (334 miljarder kronor), följt av placeringstillgångar där livförsäkringsföretaget bär risken som ökade med 203 miljarder kronor.

Skadeföretagens premier och tillgångar

De rikstäckande skadeförsäkringsföretagens premieintäkter för egen räkning uppgick till 85 miljarder, vilket är en ökning med fem miljarder från föregående år. Deras totala tillgångar uppgick till 539 miljarder vilket kan jämföras med 540 miljarder för 2019.

De större lokala skadeförsäkringsbolagen redovisade premieintäkter för egen räkning på cirka 24 miljarder, jämfört med 23 miljarder för 2019. Den totala balansomslutningen var 146 miljarder kronor vilket var cirka tio miljarder kronor mer än föregående år. De större lokala skadeföretagens tekniska resultat uppgick till strax över en miljard kronor, vilket kan jämföras med 2019 då branschens tekniska resultat i princip var noll.

Publikation

En mer omfattande presentation av undersökningen publiceras i tabellform.

Försäkringsföretagens årsredogörelse 2020 (xlsx)

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Olof Hansson

Telefon
010-479 41 56
E-post
olof.hansson@scb.se

Farzad Ashouri

Telefon
010-479 41 13
E-post
farzad.ashouri@scb.se