Till innehåll på sidan

Försäkringsföretagens kapitalplaceringar

Nästa publicering: 2018-06-01

Statistiken visar hur de större försäkringsföretagen förvaltar sina tillgångar, vilka premier som betalas in respektive vilka belopp som betalas ut, hur bolagens finansiella skulder fördelas med mera. Statistiken innehåller även information om premieinkomster och försäkringsersättningar.

För den här statistiken ansvarar:
Finansinspektionen

Finansinspektionen logotyp

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Kapitalplaceringar 4:e kvartalet 2017

2018-03-01

Försäkringsföretagen nettosålde under fjärde kvartalet 2017 placeringstillgångar för 78 miljarder kronor. En positiv marknadsutveckling samt fusioner från utlandet medförde dock en ökning på de totala placeringstillgångarna från 4 584 miljarder till 4 606 miljarder kronor.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Försäkringsföretagen under andra kvartalet 2017 SM 2017-09-07
Försäkringsföretagen under första kvartalet 2017 SM 2017-06-01
Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet 2016 SM 2017-03-03
Försäkringsföretagen under tredje kvartalet 2016 SM 2016-12-02
Försäkringsföretagen under andra kvartalet 2016 SM 2016-09-07
Försäkringsföretagen under första kvartalet 2016 SM 2016-06-01
Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet 2015 SM 2016-03-03
Försäkringsföretagen under tredje kvartalet 2015 SM 2015-12-02
Försäkringsföretagen under andra kvartalet 2015 SM 2015-09-07
Försäkringsföretagen under första kvartalet 2015 SM 2015-05-25
Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet 2014 SM 2015-03-04
Försäkringsföretagen under tredje kvartalet 2014 SM 2014-12-02
Försäkringsföretagen under andra kvartalet 2014 SM 2014-09-08
Försäkringsföretagen under första kvartalet 2014 SM 2014-05-23
Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet 2013 SM 2014-03-04
Försäkringsföretagen under tredje kvartalet 2013 SM 2013-12-02
Försäkringsföretagen under andra kvartalet 2013 SM 2013-09-06
Försäkringsföretagen under första kvartalet 2013 SM 2013-05-24
Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet 2012 SM 2013-03-04
Försäkringsföretagen under tredje kvartalet 2012 SM 2012-11-30
Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2012 SM 2012-09-06
Försäkringsbolagen under första kvartalet 2012 SM 2012-05-25
Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2011 SM 2012-03-02
Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2011 SM 2011-11-29
Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2011 SM 2011-09-08
Försäkringsbolagen under första kvartalet 2011 SM 2011-05-27
Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2010 SM 2011-03-01
Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2010 SM 2010-11-30
Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2010 SM 2010-09-09
Försäkringsbolagen under första kvartalet 2010 SM 2010-05-27
Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2009 SM 2010-03-02
Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2009 SM 2009-11-30
Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2009 SM 2009-09-11
Försäkringsbolagen under första kvartalet 2009 SM 2009-05-29
Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2008 SM 2009-02-24
Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2008 SM 2008-11-24
Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2008 SM 2008-08-22
Försäkringsbolagen under första kvartalet 2008, korrigerad version 2008-06-23 SM 2008-05-22
Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2007 SM 2008-02-25
Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2007 SM 2007-11-26
Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2007 SM 2007-08-24
Försäkringsbolagen under första kvartalet 2007 SM 2007-05-24
Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2006 SM 2007-02-22
Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2006 SM 2006-11-23
Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2006 SM 2006-08-22
Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006 SM 2006-05-23
Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2005 SM 2006-02-24
Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2005 SM 2005-11-24
Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2005 SM 2005-08-25
Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005 SM 2005-05-24
Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2004 SM 2005-02-23
Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004 SM 2004-11-26
Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2004 SM 2004-08-27
Försäkringsbolagen under första kvartalet 2004 SM 2004-05-26
Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2003 SM 2004-02-25
Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2003 SM 2003-11-28
Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2003 SM 2003-08-26
Försäkringsbolagen under första kvartalet 2003 SM 2003-05-20
Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2002 SM 2003-02-24
Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2002 SM 2002-11-27
Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2002 SM 2002-08-21
Försäkringsbolagen under första kvartalet 2002 SM 2002-05-23
Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2001 SM 2002-02-26

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Sanna Stafstedt

Telefon
010-479 43 71
E-post
sanna.stafstedt@scb.se

Olof Hansson

Telefon
010-479 41 56
E-post
olof.hansson@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fm0501