Till innehåll på sidan

Aktier

Undersökningar om Aktier

Aktieägarstatistik

Statistiken visar ägandet av aktier fördelat på samhällssektorer, utländska ägare, uppgifter om värdepapperskonton och antal noterade bolag fördelade på marknadsplats. För hushållen visas också andelen aktieägare i befolkningen, fördelat på kön, ålder, taxerad inkomst och genomsnittliga portföljstorlekar.

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Etiketter: Aktier Hushåll

Investeringsfonder, tillgångar och skulder

Statistiken över investeringsfonder visar fondförmögenhet och fondsparande samt placeringar för fonder under Finansinspektionens tillsyn.

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Etiketter: Aktier Hushåll Sparande Tillgångar och skulder

Försäkringsföretagens kapitalplaceringar

Statistiken visar hur de större försäkringsföretagen som står under Finansinspektionens tillsyn förvaltar sina tillgångar, vilka premier som betalas in respektive vilka belopp som betalas ut, hur bolagens finansiella skulder fördelas med mera. Statistiken innehåller även information om premieinkomster och försäkringsersättningar.

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Etiketter: Aktier Tillgångar och skulder

Betalningsbalansen (BoP)

Statistiken visar reala och finansiella transaktioner gentemot utlandet. Betalningsbalansen delas in i bytesbalansen, kapitalbalansen och den finansiella balansen. Utlandsställningen visar ett lands totala nettoskuldsättning.

Statistikansvarig myndighet: Sveriges riksbank

Etiketter: Aktier Bytesbalans Investeringar Tillgångar och skulder Tjänsteexport Transaktioner Transfereringar