Till innehåll på sidan

Kapitalplaceringar 1:a kvartalet 2022

Försäkringsföretagens kapitalplaceringar

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2022-05-31 8.00

Under första kvartalet 2022 minskade marknadsvärdet på försäkringsföretagens placeringstillgångar till 6 525 miljarder kronor. Det kan jämföras med 6 849 miljarder vid föregående kvartals slut, och 6 083 miljarder vid första kvartalet 2021.

Kvartalet i korthet

  • Innehav i aktier och andelar var det tillgångsslag som minskade mest i värde under kvartalet. Värdet minskade med 336 miljarder.

Livförsäkringsbolagen

  • Livförsäkringsföretagens placeringstillgångar var 5 852 miljarder vid första kvartalets slut, vilket är en minskning med 315 miljarder från föregående kvartal.
  • Nettotransaktioner i kapitalplaceringar uppgick till 62 miljarder under kvartalet.

Skadeförsäkringsbolagen

  • Skadeförsäkringsföretagens placeringstillgångar var 672 miljarder vid första kvartalets slut, vilket är en minskning med 10 miljarder från föregående kvartal.
  • Under perioden uppgick bolagens nettoinvesteringar till 11 miljarder.
Försäkringsföretagens placeringstillgångar
Kapitalplaceringar 1:a kvartalet 2022

Nästa publiceringstillfälle

2022-09-06 klockan 8.00.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Förfrågningar

ES/FS SCB, Sektionen för finansmarknadsstatistik

Tina Hansson

Telefon
010-479 58 15
E-post
tina.hansson@scb.se

Nils-Henrik Jansson

Telefon
010-479 41 15
E-post
nils-henrik.jansson@scb.se