Till innehåll på sidan

Restaurangindex, kvartal 1 2019

Restaurangförsäljningen ökade under första kvartalet

Statistiknyhet från SCB 2019-06-10 9.30

Restauranger på hotell och matställen där många resande passerar hade ett uppsving årets tre första månader. På kaféer och konditorier minskade tvärtom försäljningen.

Restaurangerna ökade sin försäljningsvolym med 1,8 procent under första kvartalet 2019 jämfört med samma period föregående år. Högst utfall hade hotellens restauranger (15,3 procent) och trafiknära restauranger (5,6 procent).

Flera restaurangkategorier uppvisade istället en negativ utveckling av försäljningsvolymerna under årets första kvartal. Svagast utveckling hade kaféer/konditorier (-7,1 procent), följt av personalrestauranger (-7,0 procent). Försäljningsutvecklingen i löpande priser för den totala restaurangbranschen ökade med 4,7 procent under första kvartalet, jämfört med motsvarande period föregående år.

Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuellt kvartal jämfört med motsvarande kvartal föregående år i procent. Data till och med kvartal 1 2019.
Restaurangindex, kvartal 1 2019

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändring efter korrigering för prisförändringar. **Jämförelse mellan senaste 4-kvartalsperiod och samma period föregående år.

Restaurangindex är ett index som publiceras varje kvartal. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB).

Försäljningsutveckling kvartal 1
 Omsättning mkr, inkl moms Förändring 2018-2019 i procent
Kvartal 120182019VärdeVolym*
Total restaurangförsäljning 28 913 30 262 4,7 1,8
Hotellens restaurangförsäljning 3 101 3 676 18,5 15,3
Kaféer/Konditorier 2 000 1 910 ‑4,5 ‑7,1
Snabbmatsrestauranger 3 849 3 953 2,7 ‑0,1
Lunch- och kvällsrestauranger 13 168 13 808 4,9 2,0
Trafiknära restauranger 1 725 1 872 8,5 5,6
Nöjesrestauranger, pubar, barer 3 871 3 895 0,6 ‑2,1
Personalrestauranger 1 199 1 147 ‑4,4 ‑7,0

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för prisförändringar. Samma prisförändringar är använda för de enskilda kategorierna.

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2018 till cirka 135,7 miljarder kronor inklusive moms. I diagrammet nedan kan du se hur försäljningen har fördelat sig på de olika kategorierna hittills under 2019. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 45,6 procent av den totala försäljningen. Personalrestauranger är den kategori som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 3,8 procent.

Försäljningsandelar för restaurangbranschen under 2019
Restaurangindex, kvartal 1 2019

Definitioner och förklaringar

Byte av metod

I och med publiceringen av Restaurangindex för april månad 2015 ändrades metoden för undersökningen. Förändringarna infördes som ett led i att förbättra kvaliteten i statistiken samt att samordna den ekonomiska månads- och kvartalsstatistiken där Industrins orderingång och omsättning, Industriproduktionsindex, Industrins lager och Industrins kapacitetsutnyttjande ingår tillsammans med Omsättningsstatistiken, Tjänsteproduktionsindex, Detaljhandelsindex och Restaurangindex samt Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar. Statistiken har samordnats med avseende på bland annat ramtäckning, urval, estimation och insamlingsvariabler. För att minimera effekten av tidsseriebrott och nivåskiften bakåt i tiden har en länkning och tillbakaräkning av historiska tidsserier gjorts, vilket orsakar revideringar av historiska tidsserier. I samband med aprils publicering har också det årliga urvalsbytet skett.

Kategoriindelning:

Hotellrestauranger – Restaurangverksamhet som bedrivs på hotell eller konferensanläggning eller i samband med annat boende.

Kaféer/konditorier – Kaféverksamhet i alla former med begränsad matservering. ”Specialister” på kaffe. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol.

Snabbmat – Kännetecknas av snabb service och tillgänglighet. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Exempel på företag är hamburgerkedjor, gatukök och salladsbarer.

Lunch- och kvällsrestauranger – Traditionella restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar, pizzerior etc.

Trafiknära restauranger – Alla typer av restauranger i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där stora flöden av restaurangbesökare förekommer. I den här gruppen finns även restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar. Även restauranger för separata evenemang och cateringverksamhet ingår.

Nöjesrestauranger, pubar och barer – Verksamhetens fokus är på drycker men mat serveras också. En mötesplats där man stannar sent. Exempel på verksamhet är pubar, barer, sportbarer, nöjeskrogar, och nattklubbar.

Personalrestauranger – Personal- eller företagsrestauranger som bedriver restaurangverksamhet ofta på uppdrag, och inte sällan med begränsat öppethållande. Här finns särskild branschkod för drift av personalmatsalar. Exempel på företag är personalrestaurangföretagens verksamhet som bedrivs på arbetsplatser med undantag av den offentliga sektorn.

Nästa publiceringstillfälle

2019-09-10 klockan 9.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Jonas Rutberg

Telefon
010-479 58 30
E-post
jonas.rutberg@scb.se

Producent

Thomas Jakobsson (Visita)

Telefon
0709 423 888
E-post
thomas.jakobsson@visita.se