Till innehåll på sidan

Omsättning inom tjänstesektorn

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-05-27

Statistiken är urvals- och registerbaserad och avser att månadsvis mäta omsättningsutvecklingen inom detaljhandeln och kvartalsvis för partihandel och andra tjänstenäringar. Inom undersökningen produceras också månadsvis statistik över hushållens konsumtion. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Nyckeltal för Sverige

Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring

0,2 %

Jämfört med föregående månad. Säsongrensade värden.

Referenstid: mars 2022

Omsättning i detaljhandeln, årsförändring

1,2 %

Jämfört med motsvarande månad föregående år. Kalenderkorrigerade värden.

Referenstid: mars 2022

Statistiknyheter

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, mars 2022

2022-05-06

Hushållens konsumtion minskade med 0,1 procent i mars 2022, jämfört med februari 2022, i säsongrensade tal, fastprisberäknat och kalenderkorrigerat. Jämfört med mars 2021 ökade hushållskonsumtionen med 3,1 procent, mätt i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser. Under första kvartalet 2022 ökade konsumtionen med 3,8 procent i fasta priser och kalenderkorrigerade tal, jämfört med samma period föregående år.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/ha0101