Till innehåll på sidan

Omsättning inom tjänstesektorn

Nästa publicering: 2021-12-07

Statistiken är urvals- och registerbaserad och avser att månadsvis mäta omsättningsutvecklingen inom detaljhandeln och kvartalsvis för partihandel och andra tjänstenäringar. Inom undersökningen produceras också månadsvis statistik över hushållens konsumtion. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

 

Nyckeltal för Sverige

Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring

0,4 %

Jämfört med föregående månad. Säsongrensade värden.

Referenstid: oktober 2021

Omsättning i detaljhandeln, årsförändring

5,2 %

Jämfört med motsvarande månad föregående år. Kalenderkorrigerade värden.

Referenstid: oktober 2021

Statistiknyheter

Detaljhandelns försäljning, oktober 2021

2021-11-26

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 0,4 procent i oktober 2021 jämfört med föregående månad i kalenderkorrigerade och säsongrensade tal. Sällanköpsvaruhandeln ökade med 0,6 procent och dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 0,5 procent.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
pin@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/ha0101