Till innehåll på sidan

Omsättning inom tjänstesektorn

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-09-28

Statistiken är urvals- och registerbaserad och avser att månadsvis mäta omsättningsutvecklingen inom detaljhandeln och kvartalsvis för partihandel och andra tjänstenäringar. Inom undersökningen produceras också månadsvis statistik över hushållens konsumtion. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

I samband med publicering av Restaurangindex för kvartal 2 2022 har statistiknyheten för Restaurangindex kvartal 1 2022 uppdaterats.

Nyckeltal för Sverige

Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring

-0,6 %

Jämfört med föregående månad. Säsongrensade värden.

Referenstid: juli 2022

Omsättning i detaljhandeln, årsförändring

-3,9 %

Jämfört med motsvarande månad föregående år. Kalenderkorrigerade värden.

Referenstid: juli 2022

Statistiknyheter

Restaurangindex, andra kvartalet 2022

2022-09-08

Samtliga kategorier uppvisade en ökning under andra kvartalet 2022 jämfört med samma period 2021, där hotellrestauranger stod för den största uppgången följt av nöjesrestauranger.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/ha0101