Till innehåll på sidan

Restaurangindex, utveckling totalt och per restaurangkategori

Värdeförändring, utveckling jämfört med kvartal föregående år

Kvartal Total
restaurang-
försäljning
Hotell-
restauranger
Caféer Snabb-
mats-
restauranger
Lunch-
och kvälls-
restauranger
Trafiknära
restauranger
Nöjes-
restauranger
Personal-
restauranger
2008K01 5,0 3,1 13,6 9,7 4,1 ‑5,2 12,9 ‑4,4
2008K02 8,9 12,3 13,7 8,2 5,6 13,9 15,0 5,7
2008K03 5,1 2,4 10,3 13,0 1,6 14,4 7,3 ‑1,1
2008K04 3,7 1,0 8,9 13,3 0,8 8,2 4,1 ‑0,2
2009K01 1,0 ‑0,6 ‑0,5 1,0 2,0 3,4 ‑2,2 3,4
2009K02 ‑1,3 ‑6,3 ‑3,0 7,5 0,7 ‑8,8 ‑5,4 ‑4,9
2009K03 0,7 1,5 3,2 4,8 1,7 ‑2,6 ‑5,0 ‑1,0
2009K04 1,2 0,1 ‑1,5 1,9 2,9 ‑0,1 ‑2,1 3,5
2010K01 2,8 1,3 7,7 5,8 2,4 1,9 0,9 3,0
2010K02 4,6 4,8 9,1 2,1 4,3 3,6 5,0 8,6
2010K03 8,2 8,3 7,6 4,5 9,5 9,3 8,5 4,3
2010K04 7,5 9,3 10,2 4,1 7,2 10,6 8,6 4,8
2011K01 8,2 10,4 11,1 7,5 7,9 6,4 8,0 8,1
2011K02 9,2 11,1 11,8 5,4 10,3 9,5 6,9 9,1
2011K03 4,5 5,8 6,1 5,5 4,4 8,1 0,9 2,5
2011K04 3,4 5,2 6,5 7,1 3,7 ‑2,0 0,5 2,0
2012K01 5,8 5,6 7,0 7,1 4,7 5,9 10,2 1,0
2012K02 4,3 5,7 13,8 6,3 3,2 10,0 5,8 ‑12,3
2012K03 4,3 5,6 11,6 3,6 3,3 3,3 6,6 ‑0,5
2012K04 5,2 4,2 10,3 5,3 6,8 5,0 3,3 ‑5,3
2013K01 3,8 2,7 8,0 5,5 5,4 4,2 ‑0,8 ‑3,9
2013K02 4,9 ‑0,3 8,3 5,3 6,9 4,0 5,4 ‑7,4
2013K03 4,5 2,3 8,7 2,4 7,2 1,5 2,5 ‑7,3
2013K04 4,8 5,4 9,4 ‑0,5 7,1 7,3 2,0 ‑3,3
2014K01 5,5 3,1 11,5 0,2 7,9 8,4 3,4 ‑0,3
2014K02 5,3 5,2 8,0 2,2 5,3 9,5 2,2 14,3
2014K03 5,3 6,5 6,4 1,7 5,5 9,2 2,6 12,4
2014K04 6,5 8,6 6,9 6,1 7,3 1,6 4,1 10,7
2015K01 6,6 9,8 8,0 7,4 8,2 ‑4,9 4,2 5,6
2015K02 4,4 10,4 7,6 5,2 3,2 ‑5,0 8,2 0,7
2015K03 5,1 8,8 6,4 6,4 5,2 ‑7,0 7,7 3,2
2015K04 5,2 6,8 9,2 6,0 5,6 ‑2,8 5,2 3,0
2016K01 7,8 7,3 10,2 7,5 6,5 11,9 14,3 ‑2,4
2016K02 8,2 2,2 5,3 7,7 10,4 17,4 6,4 ‑1,9
2016K03 6,7 0,7 9,0 8,4 8,8 10,5 3,8 ‑8,1
2016K04 4,0 2,8 3,5 4,3 5,5 8,8 2,5 ‑8,5
2017K01 7,6 13,9 2,6 6,5 8,4 6,1 9,1 ‑4,4
2017K02 3,4 5,6 7,0 6,6 3,6 ‑9,6 6,9 ‑6,9
2017K03 2,3 1,6 6,3 3,1 2,3 ‑5,8 5,2 ‑0,5
2017K04 3,8 4,6 4,9 6,9 4,7 ‑4,2 3,3 ‑3,3
2018K01 0,5 ‑3,9 6,3 4,2 1,8 ‑6,6 ‑1,8 ‑4,4
2018K02 4,2 13,4 ‑2,0 1,4 4,7 15,0 ‑0,3 ‑8,1
2018K03 2,9 11,3 ‑3,3 5,5 3,1 12,0 ‑3,8 ‑10,0
2018K04 3,6 12,8 ‑0,9 2,2 3,6 11,2 ‑0,5 ‑8,9
2019K01 4,7 18,5 ‑4,5 2,7 4,9 8,5 0,6 ‑4,4
2019K02 2,7 ‑0,8 5,4 6,7 ‑0,9 ‑4,1 20,0 ‑11,0
2019K03 3,8 2,6 5,1 3,9 0,2 2,5 21,1 ‑14,0
2019K04 3,2 1,7 3,0 6,3 ‑0,9 ‑5,9 24,2 ‑9,8
2020K01 ‑6,5 ‑15,5 ‑2,8 3,7 ‑10,5 ‑14,2 12,0 ‑20,3
2020K02 ‑38,4 ‑70,6 ‑38,1 ‑7,9 ‑31,5 ‑55,0 ‑54,0 ‑48,3
2020K03 ‑16,8 ‑39,7 ‑22,4 2,9 ‑7,1 ‑43,8 ‑30,8 ‑33,4
2020K04 ‑35,2 ‑65,0 ‑31,9 ‑3,5 ‑26,8 ‑46,2 ‑55,4 ‑47,7
2021K01 ‑31,3 ‑65,9 ‑24,0 ‑1,3 ‑21,8 ‑38,2 ‑59,0 ‑47,4
2021K02 24,2 77,7 29,7 18,4 22,3 38,0 11,5 21,1
2021K03 27,1 74,3 27,7 15,6 22,6 48,5 22,5 44,8
2021K04 59,1 147,9 48,0 25,4 51,0 88,0 86,9 91,1
2022K01 56,3 132,5 41,0 24,1 50,2 75,9 106,8 97,9
2022K02 52,7 107,8 36,5 25,8 48,3 76,7 78,6 73,3
2022K03 13,8 16,6 10,4 16,6 10,5 35,3 12,8 17,0
2022K04 9,1 6,8 7,0 13,6 8,0 16,8 6,4 11,3

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-03-10

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se