Till innehåll på sidan

Restaurangindex, utveckling totalt och per restaurangkategori

Värdeförändring, utveckling jämfört med kvartal föregående år

Månad Total
restaurang-
försäljning
Hotell-
restauranger
Caféer Snabb-
mats-
restauranger
Lunch-
och kvälls-
restauranger
Trafiknära
restauranger
Nöjes-
restauranger
Personal-
restauranger
2008K01 5,0 3,1 13,6 9,7 4,1 ‑5,2 12,9 ‑4,4
2008K02 8,9 12,3 13,7 8,2 5,6 13,9 15,0 5,7
2008K03 5,1 2,4 10,3 13,0 1,6 14,4 7,3 ‑1,1
2008K04 3,7 1,0 8,9 13,3 0,8 8,2 4,1 ‑0,2
2009K01 1,0 ‑0,6 ‑0,5 1,0 2,0 3,4 ‑2,2 3,4
2009K02 ‑1,3 ‑6,3 ‑3,0 7,5 0,7 ‑8,8 ‑5,4 ‑4,9
2009K03 0,7 1,5 3,2 4,8 1,7 ‑2,6 ‑5,0 ‑1,0
2009K04 1,2 0,1 ‑1,5 1,9 2,9 ‑0,1 ‑2,1 3,5
2010K01 2,8 1,3 7,7 5,8 2,4 1,9 0,9 3,0
2010K02 4,6 4,8 9,1 2,1 4,3 3,6 5,0 8,6
2010K03 8,2 8,3 7,6 4,5 9,5 9,3 8,5 4,3
2010K04 7,5 9,3 10,2 4,1 7,2 10,6 8,6 4,8
2011K01 8,2 10,4 11,1 7,5 7,9 6,4 8,0 8,1
2011K02 9,2 11,1 11,8 5,4 10,3 9,5 6,9 9,1
2011K03 4,5 5,8 6,1 5,5 4,4 8,1 0,9 2,5
2011K04 3,4 5,2 6,5 7,1 3,7 ‑2,0 0,5 2,0
2012K01 5,8 5,6 7,0 7,1 4,7 5,9 10,2 1,0
2012K02 4,3 5,7 13,8 6,3 3,2 10,0 5,8 ‑12,3
2012K03 4,3 5,6 11,6 3,6 3,3 3,3 6,6 ‑0,5
2012K04 5,2 4,2 10,3 5,3 6,8 5,0 3,3 ‑5,3
2013K01 3,8 2,7 8,0 5,5 5,4 4,2 ‑0,8 ‑3,9
2013K02 4,9 ‑0,3 8,3 5,3 6,9 4,0 5,4 ‑7,4
2013K03 4,5 2,3 8,7 2,4 7,2 1,5 2,5 ‑7,3
2013K04 4,8 5,4 9,4 ‑0,5 7,1 7,3 2,0 ‑3,3
2014K01 5,5 3,1 11,5 0,2 7,9 8,4 3,4 ‑0,3
2014K02 5,3 5,2 8,0 2,2 5,3 9,5 2,2 14,3
2014K03 5,3 6,5 6,4 1,7 5,5 9,2 2,6 12,4
2014K04 6,5 8,6 6,9 6,1 7,3 1,6 4,1 10,7
2015K01 6,6 9,8 8,0 7,4 8,2 ‑4,9 4,2 5,6
2015K02 4,4 10,4 7,6 5,2 3,2 ‑5,0 8,2 0,7
2015K03 5,1 8,8 6,4 6,4 5,2 ‑7,0 7,7 3,2
2015K04 5,2 6,8 9,2 6,0 5,6 ‑2,8 5,2 3,0
2016K01 7,8 7,3 10,2 7,5 6,5 11,9 14,3 ‑2,4
2016K02 8,2 2,2 5,3 7,7 10,4 17,4 6,4 ‑1,9
2016K03 6,7 0,7 9,0 8,4 8,8 10,5 3,8 ‑8,1
2016K04 4,0 2,8 3,5 4,3 5,5 8,8 2,5 ‑8,5
2017K01 7,6 13,9 2,6 6,5 8,4 6,1 9,1 ‑4,4
2017K02 3,4 5,6 7,0 6,6 3,6 ‑9,6 6,9 ‑6,9
2017K03 2,3 1,6 6,3 3,1 2,3 ‑5,8 5,2 ‑0,5
2017K04 3,8 4,6 4,9 6,9 4,7 ‑4,2 3,3 ‑3,3
2018K01 0,5 ‑3,9 6,3 4,2 1,8 ‑6,6 ‑1,8 ‑4,4
2018K02 4,2 13,4 ‑2,0 1,4 4,7 15,0 ‑0,3 ‑8,1
2018K03 2,9 11,3 ‑3,3 5,5 3,1 12,0 ‑3,8 ‑10,0
2018K04 3,6 12,8 ‑0,9 2,2 3,6 11,2 ‑0,5 ‑8,9
2019K01 4,7 18,5 ‑4,5 2,7 4,9 8,5 0,6 ‑4,4
2019K02 2,7 ‑0,8 5,4 6,7 ‑0,9 ‑4,1 20,0 ‑11,0
2019K03 3,8 2,6 5,1 3,9 0,2 2,5 21,1 ‑14,0
2019K04 3,2 1,7 3,0 6,3 ‑0,9 ‑5,9 24,2 ‑9,8
2020K01 ‑6,5 ‑15,5 ‑2,8 3,7 ‑10,5 ‑14,2 12,0 ‑20,3

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-10

Har du frågor om statistiken?

Johan Nyström

Telefon
010-479 42 22
E-post
johan.nystrom@scb.se

Thorsten Holzer

Telefon
010-479 58 42
E-post
thorsten.holzer@scb.se