Till innehåll på sidan

Varuexportens och varuimportens volymutveckling, fjärde kvartalet 2017

Serie:
HA23 - Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-ha23sm1801_pdf
ISSN:
1654-3890 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-02-27
Förfrågningar:

Jennie Bergman

010-479 47 73

jennie.bergman@scb.se

Marie George

010-479 50 01

marie.george@scb.se