Till innehåll på sidan

Utrikeshandel med varor

Nästa publicering: 2019-03-27

Statistiken visar Sveriges utrikeshandel med varor fördelat efter länder och olika typer av varuindelningar. Kombinerade nomenklaturen (KN) ger mest detaljerad nivå med cirka 9 400 varugrupper. SITC och SPIN är mer översiktliga varuindelningar.

Från och med första kvartalet 2018 används SPIN2015 i publiceringen av utrikeshandel med varor. För vissa tabeller kommer publiceringen att fortsätta även för SPIN2007, men för tabellerna innehållande volymindex så kommer endast SPIN2015 att uppdateras framåt. Utöver SPIN-ändringen kommer publikationen ”HA23 - Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser” att ingå i publikationen ”HA22 - Utrikeshandel. Export och import på varor och länder”. Endast en publikation (HA22) kommer därmed att publiceras framöver.

I samband med publicering av Varuexportens och varuimportens volymutveckling för kvartal 1 2018 (28 maj 2018) har basåret för volymindexberäkningarna ändrats. Det nya basåret är 2015 (2015=100).

Nyckeltal för Sverige

Handelsnetto

1,2

miljarder kronor

Referenstid: januari 2019

Import av varor

124,2

miljarder kronor

Referenstid: januari 2019

4,8 %

jämfört med samma period föregående år

Export av varor

125,4

miljarder kronor

Referenstid: januari 2019

8,9 %

jämfört med samma period föregående år

Statistiknyheter

Varuexport, varuimport och handelsnetto, januari 2019, i löpande priser

2019-02-27

Varuexporten uppgick under januari 2019 till 125,4 miljarder kronor och varuimporten till 124,2 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 1,2 miljarder kronor.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Utrikeshandel, export och import av varor januari–december 2018, i löpande och fasta priser SM 2019-02-27
Utrikeshandel, export och import av varor januari–september 2018, i löpande och fasta priser SM 2018-11-27
Utrikeshandel, export och import av varor januari–juni 2018, i löpande och fasta priser SM 2018-08-28
Utrikeshandel, export och import av varor januari–mars 2018, i löpande och fasta priser SM 2018-05-28
Utrikeshandel, export och import av varor januari–december 2017, i löpande priser SM 2018-02-27
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, fjärde kvartalet 2017 SM 2018-02-27
Utrikeshandel, export och import av varor januari–september 2017, i löpande priser SM 2017-11-28
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, tredje kvartalet 2017 SM 2017-11-28
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, andra kvartalet 2017 SM 2017-08-28
Utrikeshandel, export och import av varor januari–juni 2017, i löpande priser SM 2017-08-28
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, första kvartalet 2017 SM 2017-05-29
Utrikeshandel, export och import av varor januari–mars 2017, i löpande priser SM 2017-05-29
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, fjärde kvartalet 2016 SM 2017-02-28
Utrikeshandel, export och import av varor januari–december 2016, i löpande priser SM 2017-02-28
Utrikeshandel, export och import av varor januari-september 2016, i löpande priser SM 2016-11-28
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, tredje kvartalet 2016 SM 2016-11-28
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, andra kvartalet 2016 SM 2016-08-29
Utrikeshandel, export och import av varor januari-juni 2016, i löpande priser SM 2016-08-29
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, första kvartalet 2016 SM 2016-05-26
Utrikeshandel, export och import av varor januari-mars 2016, i löpande priser SM 2016-05-26
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, fjärde kvartalet 2015 SM 2016-02-25
Utrikeshandel, export och import av varor januari-december 2015, i löpande priser SM 2016-02-25
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, tredje kvartalet 2015 SM 2015-11-26
Utrikeshandel, export och import av varor januari-september 2015, i löpande priser SM 2015-11-26
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, andra kvartalet 2015 SM 2015-08-26
Utrikeshandel, export och import av varor januari-juni 2015, i löpande priser SM 2015-08-26
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, första kvartalet 2015 SM 2015-05-27
Utrikeshandel, export och import av varor januari-mars 2015, i löpande priser SM 2015-05-27
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, fjärde kvartalet 2014 SM 2015-02-26
Utrikeshandel, export och import av varor januari-december 2014, i löpande priser SM 2015-02-26
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, tredje kvartalet 2014 SM 2014-11-26
Utrikeshandel, export och import av varor januari-september 2014, i löpande priser SM 2014-11-26
Utrikeshandel, export och import av varor januari-juni 2014, i löpande priser SM 2014-08-27
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, andra kvartalet 2014 SM 2014-08-27
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, första kvartalet 2014 SM 2014-05-27
Utrikeshandel, export och import av varor januari-mars 2014, i löpande priser SM 2014-05-27
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, fjärde kvartalet 2013 SM 2014-02-27
Utrikeshandel, export och import av varor januari-december 2013, i löpande priser SM 2014-02-27
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, tredje kvartalet 2013 SM 2013-11-29
Utrikeshandel, export och import av varor januari-september 2013, i löpande priser SM 2013-11-27
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, andra kvartalet 2013 SM 2013-08-30
Utrikeshandel, export och import av varor januari-juni 2013, i löpande priser SM 2013-08-27
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, första kvartalet 2013 SM 2013-05-30
Utrikeshandel, export och import av varor januari-mars 2013, i löpande priser SM 2013-05-28
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, fjärde kvartalet 2012 SM 2013-03-01
Utrikeshandel, export och import av varor januari-december 2012, i löpande priser SM 2013-02-27
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, tredje kvartalet 2012 SM 2012-11-29
Utrikeshandel, export och import av varor januari-september 2012, i löpande priser SM 2012-11-27
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, andra kvartalet 2012 SM 2012-08-31
Utrikeshandel, export och import av varor januari-juni 2012, i löpande priser SM 2012-08-28
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, första kvartalet 2012 SM 2012-05-31
Utrikeshandel, export och import av varor januari-mars 2012, i löpande priser SM 2012-05-28
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, fjärde kvartalet 2011 SM 2012-03-01
Utrikeshandel, export och import av varor januari-december 2011, i löpande priser SM 2012-02-28
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, tredje kvartalet 2011 SM 2011-12-01
Utrikeshandel, export och import av varor januari-september 2011, i löpande priser SM 2011-11-28
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, andra kvartalet 2011 SM 2011-09-01
Utrikeshandel, export och import av varor januari-juni 2011, i löpande priser SM 2011-08-26
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, första kvartalet 2011 SM 2011-06-01
Utrikeshandel, export och import av varor januari-mars 2011, i löpande priser SM 2011-05-26
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, fjärde kvartalet 2010 SM 2011-03-03
Utrikeshandel, export och import av varor januari-december 2010, i löpande priser SM 2011-02-28
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, tredje kvartalet 2010 SM 2010-12-02
Utrikeshandel, export och import av varor januari-september 2010, i löpande priser januari-september 2010, i löpande priser SM 2010-11-26
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, andra kvartalet 2010 SM 2010-09-02
Utrikeshandel, export och import av varor januari-juni 2010, i löpande priser januari-juni 2010, i löpande priser SM 2010-08-26
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, första kvartalet 2010 SM 2010-06-02
Utrikeshandel, export och import av varor januari-mars 2010, i löpande priser januari-mars 2010, i löpande priser SM 2010-05-26
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, fjärde kvartalet 2009 SM 2010-03-04
Utrikeshandel, export och import av varor januari-december 2009, i löpande priser januari-december 2009, i löpande priser SM 2010-02-26
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, tredje kvartalet 2009 SM 2009-12-03
Utrikeshandel, export och import av varor januari-september 2009, i löpande priser SM 2009-11-26
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, andra kvartalet 2009 SM 2009-09-03
Utrikeshandel, export och import av varor januari-juni 2009, i löpande priser SM 2009-08-26
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, första kvartalet 2009 SM 2009-06-08
Utrikeshandel, export och import av varor januari-mars 2009, i löpande priser SM 2009-05-27
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, fjärde kvartalet 2008 SM 2009-03-05
Utrikeshandel, export och import av varor januari-december 2008, i löpande priser SM 2009-02-26
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto Snabbstatistik för december 2008, i löpande priser SM 2009-01-27
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto Snabbstatistik för november 2008, i löpande priser SM 2008-12-30
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, tredje kvartalet 2008 SM 2008-12-04
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för oktober 2008, i löpande priser SM 2008-11-25
Utrikeshandel, export och import av varor januari-september 2008, i löpande priser SM 2008-11-25
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för september 2008, i löpande priser SM 2008-10-27
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för augusti 2008, i löpande priser SM 2008-09-25
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, andra kvartalet 2008 SM 2008-09-04
Utrikeshandel, export och import av varor januari-juni 2008, i löpande priser SM 2008-08-25
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för juli 2008 i löpande priser SM 2008-08-25
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för juni 2008, i löpande priser SM 2008-07-25
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för maj 2008, i löpande priser SM 2008-06-25
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, första kvartalet 2008 SM 2008-06-04
Utrikeshandel, export och import av varor januari-mars 2008, i löpande priser SM 2008-05-26
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för april 2008, i löpande priser SM 2008-05-26
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för mars 2008, i löpande priser SM 2008-04-25
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för februari 2008 i löpande priser SM 2008-03-27
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, fjärde kvartalet 2007 SM 2008-03-06
Utrikeshandel, export och import av varor januari-december 2007, i löpande priser SM 2008-02-25
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för januari 2008 i löpande priser SM 2008-02-25
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för december 2007 i löpande priser SM 2008-01-25
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto Snabbstatistik för november 2007, i löpande priser SM 2007-12-28
Varuexportens och varuimportens volymutveckling. Tredje kvartalet 2007 SM 2007-12-05
Utrikeshandel, export och import av varor januari-september 2007, i löpande priser SM 2007-11-26
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för oktober 2007, i löpande priser SM 2007-11-26
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för september 2007, i löpande priser SM 2007-10-25
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för augusti 2007, i löpande priser SM 2007-09-25
Varuexportens och varuimportens volymutveckling. Andra kvartalet 2007 SM 2007-09-06
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-juni 2007, i löpande priser SM 2007-08-27
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för juli 2007 i löpande priser SM 2007-08-27
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för juni 2007, i löpande priser SM 2007-07-25
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för maj 2007, i löpande priser SM 2007-06-25
Varuexportens och varuimportens volymutveckling. Första kvartalet 2007 SM 2007-06-05
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för april 2007, i löpande priser SM 2007-05-25
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-mars 2007, i löpande priser i löpande priser SM 2007-05-25
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för mars 2007, i löpande priser SM 2007-04-25
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för februari 2007 i löpande priser SM 2007-03-26
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, fjärde kvartalet 2006 SM 2007-03-07
Utrikeshandel, export och import av varor januari-december 2006, i löpande priser SM 2007-02-26
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för januari 2007 i löpande priser SM 2007-02-26
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för december 2006 i löpande priser SM 2007-01-25
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto Snabbstatistik för november 2006, i löpande priser SM 2006-12-28
Varuexportens och varuimportens volymutveckling. Tredje kvartalet 200 SM 2006-12-13
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för oktober 2006, i löpande priser SM 2006-11-24
Utrikeshandel, export och import av varor januari-september 2006, i löpande priser SM 2006-11-24
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för september 2006, i löpande priser SM 2006-10-25
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för augusti 2006, i löpande priser SM 2006-09-25
Varuexportens och varuimportens volymutveckling. Andra kvartalet 2006 SM 2006-09-05
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för juli 2006 i löpande priser SM 2006-08-25
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-juni 2006, i löpande priser SM 2006-08-25
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för juni 2006, i löpande priser SM 2006-07-26
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för maj 2006, i löpande priser SM 2006-06-26
Varuexportens och varuimportens volymutveckling. Första kvartalet 2006 SM 2006-06-08
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för april 2006, i löpande priser SM 2006-05-29
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-mars 2006, i löpande priser SM 2006-05-29
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för mars 2006, i löpande priser SM 2006-04-25
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för februari 2006 i löpande priser SM 2006-03-24
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, fjärde kvartalet 2005 SM 2006-03-15
Utrikeshandel, export och import av varor januari-december 2005, i löpande priser SM 2006-03-08
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för januari 2006 i löpande priser SM 2006-02-24
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för december 2005 i löpande priser SM 2006-01-25
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för november 2005, i löpande priser SM 2005-12-29
Varuexportens och varuimportens volymutveckling. Tredje kvartalet 2005 SM 2005-12-16
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-september 2005 SM 2005-12-08
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för oktober 2005, i löpande priser SM 2005-11-25
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för september 2005, i löpande priser SM 2005-10-25
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för augusti 2005, i löpande priser SM 2005-09-26
Varuexportens och varuimportens volymutveckling. Andra kvartalet 2005 SM 2005-09-16
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-juni 2005 SM 2005-09-09
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för juli 2005 i löpande priser SM 2005-08-25
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för juni 2005, i löpande priser SM 2005-07-27
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för maj 2005, i löpande priser SM 2005-06-27
Varuexportens och varuimportens volymutveckling. Första kvartalet 2005 SM 2005-06-16
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-mars 2005 SM 2005-06-07
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för april 2005, i löpande priser SM 2005-05-25
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för mars 2005, i löpande priser SM 2005-04-25
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för februari 2005, i löpande priser SM 2005-03-29
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, fjärde kvartalet 2004 SM 2005-03-16
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-december 2004, i löpande priser SM 2005-03-09
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för januari 2005, i löpande priser SM 2005-02-25
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-november 2004 SM 2005-02-09
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för december 2004, i löpande priser SM 2005-01-25
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-oktober 2004 SM 2005-01-10
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för november 2004, i löpande priser SM 2004-12-23
Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser. Tredje kvartalet 2004 SM 2004-12-16
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-september 2004 SM 2004-12-07
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för oktober 2004, i löpande priser SM 2004-11-25
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-augusti 2004 SM 2004-11-10
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för september 2004, i löpande priser SM 2004-10-25
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-juli 2004 SM 2004-10-07
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för augusti 2004, i löpande priser SM 2004-09-24
Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser. Andra kvartalet 2004 SM 2004-09-16
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-juni 2004 SM 2004-09-08
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för juli 2004, i löpande priser SM 2004-08-25
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-maj 2004 SM 2004-08-06
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för juni 2004, i löpande priser SM 2004-07-27
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-april 2004 SM 2004-07-07
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för maj 2004, i löpande priser SM 2004-06-24
Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser. Första kvartalet 2004 SM 2004-06-16
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-mars 2004 SM 2004-06-07
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för april 2004, i löpande priser SM 2004-05-27
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-februari 2004, i löpande priser SM 2004-05-07
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för mars 2004, i löpande priser SM 2004-04-26
Utrikeshandel, export och import av varor, januari 2004, i löpande priser SM 2004-04-07
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för februari 2004, i löpande priser SM 2004-03-25
Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser. Fjärde kvartalet 2003 SM 2004-03-16
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-december 2003, i löpande priser SM 2004-03-08
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för januari 2004, i löpande priser SM 2004-02-25
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-november 2003 SM 2004-02-09
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för december 2003, i löpande priser SM 2004-01-26
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-oktober 2003 SM 2004-01-09
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för november 2003, i löpande priser SM 2003-12-30
Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser. Tredje kvartalet 2003 SM 2003-12-17
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-september 2003 SM 2003-12-08
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för oktober 2003, i löpande priser SM 2003-11-25
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-augusti 2003 SM 2003-11-10
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för september 2003, i löpande priser SM 2003-10-27
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-juli 2003 SM 2003-10-09
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för augusti 2003, i löpande priser SM 2003-09-25
Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser. Andra kvartalet 2003 SM 2003-09-17
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-juni 2003 SM 2003-09-10
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för juli 2003, i löpande priser SM 2003-08-25
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-maj 2003 SM 2003-08-11
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för juni 2003, i löpande priser SM 2003-07-29
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-april 2003 SM 2003-07-10
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för maj 2003, i löpande priser SM 2003-06-26
Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser. Första kvartalet 2003 SM 2003-06-26
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-mars 2003 SM 2003-06-11
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för april 2003, i löpande priser SM 2003-05-26
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-februari 2003, i löpande priser SM 2003-05-14
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för mars 2003, i löpande priser SM 2003-04-25
Utrikeshandel, export och import av varor, januari 2003, i löpande priser SM 2003-04-11
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för februari 2003, i löpande priser SM 2003-03-25
Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser. Fjärde kvartalet 2002 SM 2003-03-17
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-december 2002, i löpande priser SM 2003-03-12
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto. Snabbstatistik för januari 2003, i löpande priser SM 2003-02-25
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-november 2002 SM 2003-02-10
Utrikeshandel. Snabbstatistik för december 2002 SM 2003-01-27
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-oktober 2002 SM 2003-01-15
Utrikeshandel. Snabbstatistik för november 2002 SM 2002-12-17
Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser. Tredje kvartalet 2002 SM 2002-12-13
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-september 2002 SM 2002-12-10
Utrikeshandel. Snabbstatistik för oktober 2002 SM 2002-11-27
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-augusti 2002 SM 2002-11-15
Utrikeshandel. Snabbstatistik för september 2002 SM 2002-10-25
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-juli 2002 SM 2002-10-10
Utrikeshandel. Snabbstatistik för augusti 2002 SM 2002-09-25
Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser. Andra kvartalet 2002 SM 2002-09-20
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-juni 2002 SM 2002-09-09
Utrikeshandel. Snabbstatistik för juli 2002 SM 2002-08-26
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-maj 2002 SM 2002-08-14
Utrikeshandel. Snabbstatistik för juni 2002 SM 2002-07-26
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-april 2002 SM 2002-07-10
Utrikeshandel. Snabbstatistik för maj 2002 SM 2002-06-27
Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser. Första kvartalet 2002 SM 2002-06-15
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-mars 2002 SM 2002-06-07
Utrikeshandel. Snabbstatistik för april 2002 SM 2002-05-27
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-februari 2002 SM 2002-05-13
Utrikeshandel. Snabbstatistik för mars 2002 SM 2002-04-25
Utrikeshandel, export och import av varor, januari 2002 SM 2002-04-10
Utrikeshandel. Snabbstatistik för februari 2002 SM 2002-03-25
Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser. Fjärde kvartalet 2001 och år 2001 SM 2002-03-21
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-december 2001 SM 2002-03-11
Utrikeshandel. Snabbstatistik för januari 2002 SM 2002-02-26
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-november 2001 SM 2002-02-11
Utrikeshandel. Snabbstatistik för december 2001 SM 2002-01-25
Utrikeshandel, export och import av varor, januari-oktober 2001 SM 2002-01-18

Artiklar

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/ha0201