Till innehåll på sidan

Varuexport, varuimport och handelsnetto, juni 2022, i löpande priser

Handelsnettot 3,1 miljarder kronor i juni

Statistiknyhet från SCB 2022-07-27 8.00

Varuexporten uppgick under juni 2022 till 181,7 miljarder kronor och varuimporten till 178,6 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 3,1 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 3,1 miljarder kronor under juni 2022, enligt preliminära beräkningar. För juni 2021 var det ett överskott på 8,8 miljarder kronor.

Varuexportens värde under juni uppgick till 181,7 miljarder kronor, och varuimporten till 178,6 miljarder. Motsvarande värden för juni 2021 var 144,3 miljarder kronor för varuexporten och 135,5 miljarder för varuimporten. Varuexporten har därmed ökat i värde med 26 procent, och varuimporten har ökat med 32 procent jämfört med juni 2021. Det var en vardag färre i juni 2022 än i juni 2021.

Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 21,8 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett underskott på 18,7 miljarder. Storbritannien är från och med februari 2020 exkluderad från gruppen EU-länder och ingår istället i gruppen Övriga länder.

Export, import och handelsnetto 2020–2022 (miljarder kronor). Reviderat värde = fet siffra
    Totalt EU-länder[*] Övriga länder
  Månad 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Export Jan 131,3 114,2 141,4 75,8 63,3 78,9 55,5 50,9 62,5
  Febr 127,7 123,5 151,2 66,9 66,0 81,6 60,8 57,5 69,6
  Mars 131,1 144,2 183,3 66,9 78,0 99,1 64,2 66,2 84,2
  April 106,3 131,8 155,8 52,2 69,9 84,3 54,1 61,9 71,5
  Maj 102,3 133,7 171,5 53,0 70,6 92,3 49,3 63,1 79,2
  Juni 119,6 144,3 181,7 60,9 76,1 98,7 58,7 68,2 83,0
  Juli 103,8 127,0   52,0 66,7   51,8 60,3  
  Aug 103,8 115,4   57,3 64,0   46,5 51,4  
  Sept 124,7 147,1   66,9 79,5   57,8 67,6  
  Okt 128,6 145,8   67,2 79,7   61,4 66,1  
  Nov 128,2 153,5   68,7 83,8   59,5 69,7  
  Dec 119,7 147,6   63,1 78,1   56,6 69,5  
  Årstotal 1 427,1 1 628,1 984,9 751,0 875,7 534,9 676,1 752,4 450,0
Import Jan 120,3 110,0 142,6 84,3 75,3 89,4 36,0 34,7 53,2
  Febr 114,8 118,1 150,1 76,7 80,9 97,5 38,1 37,2 52,6
  Mars 125,6 141,2 178,8 85,2 96,5 115,1 40,4 44,7 63,7
  April 101,0 130,2 159,0 66,2 88,6 99,3 34,8 41,6 59,7
  Maj 101,5 130,2 175,2 67,8 87,0 111,2 33,7 43,2 64,0
  Juni 115,1 135,5 178,6 78,1 91,3 117,4 37,0 44,2 61,2
  Juli 100,6 120,0   66,5 79,6   34,1 40,4  
  Aug 105,8 126,5   71,3 81,4   34,5 45,1  
  Sept 121,9 141,1   83,4 91,4   38,5 49,7  
  Okt 124,6 145,7   86,3 94,8   38,3 50,9  
  Nov 126,8 153,7   88,1 101,4   38,7 52,3  
  Dec 118,5 152,6   81,6 100,5   36,9 52,1  
  Årstotal 1 376,5 1 604,8 984,3 935,7 1 068,7 629,9 440,8 536,1 354,4
Handelsnetto Jan 11,0 4,2 ‑1,2 ‑8,5 ‑12,0 ‑10,5 19,5 16,2 9,3
  Febr 12,9 5,4 1,1 ‑9,8 ‑14,9 ‑15,9 22,7 20,3 17,0
  Mars 5,5 3,0 4,5 ‑18,3 ‑18,5 ‑16,0 23,8 21,5 20,5
  April 5,3 1,6 ‑3,2 ‑14,0 ‑18,7 ‑15,0 19,3 20,3 11,8
  Maj 0,8 3,5 ‑3,7 ‑14,8 ‑16,4 ‑18,9 15,6 19,9 15,2
  Juni 4,5 8,8 3,1 ‑17,2 ‑15,2 ‑18,7 21,7 24,0 21,8
  Juli 3,2 7,0   ‑14,5 ‑12,9   17,7 19,9  
  Aug ‑2,0 ‑11,1   ‑14,0 ‑17,4   12,0 6,3  
  Sept 2,8 6,0   ‑16,5 ‑11,9   19,3 17,9  
  Okt 4,0 0,1   ‑19,1 ‑15,1   23,1 15,2  
  Nov 1,4 ‑0,2   ‑19,5 ‑17,6   20,9 17,4  
  Dec 1,2 ‑5,0   ‑18,5 ‑22,4   19,7 17,4  
  Årstotal 50,6 23,3 0,6 ‑184,7 ‑193,0 ‑95,0 235,3 216,3 95,6

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett underskott på 3,9 miljarder kronor för juni, och ett underskott på 3,7 miljarder i maj. För april var motsvarande värde ett underskott på 3,3 miljarder kronor.

Handelsnettot för januari - juni 2022 visade ett överskott på 0,6 miljarder kronor

Hittills under året har värdet för varuexporten ökat med 24 procent, och varuimporten har ökat med 29 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 984,9 miljarder kronor och varuimportvärdet till 984,3 miljarder. Handelsnettot för januari – juni 2022 gav därmed ett överskott på 0,6 miljarder kronor. För motsvarande period för ett år sedan noterades ett överskott på 26,5 miljarder kronor.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Marie George

Telefon
010 479 50 01
E-post
marie.george@scb.se

Joel Andrén

Telefon
010-479 41 31
E-post
joel.andren@scb.se