Till innehåll på sidan

Varuexport, varuimport och handelsnetto, maj 2019, i löpande priser

Handelsnettot 8,3 miljarder kronor i maj

Statistiknyhet från SCB 2019-06-27 9.30

Varuexporten uppgick under maj 2019 till 136,9 miljarder kronor och varuimporten till 128,6 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 8,3 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 8,3 miljarder kronor under maj 2019 enligt preliminära beräkningar. För maj 2018 var det ett underskott på 6,4 miljarder kronor.

Varuexportens värde under maj uppgick till 136,9 miljarder kronor och varuimporten till 128,6 miljarder. Varuexporten har därmed ökat i värde med 10 procent, medan varuimporten har minskat i värde med 2 procent jämfört med maj 2018.

Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 21,5 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 13,2 miljarder.

Antalet vardagar i maj 2019 var lika många som i maj 2018.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 6,0 miljarder kronor för maj, och ett överskott på 5,3 miljarder kronor för april. För mars var motsvarande värde ett överskott på 4,4 miljarder kronor.

Handelsnettot för januari–maj 2019 visade ett överskott på 23,2 miljarder kronor

Hittills under året har värdet för varuexporten ökat med 10 procent, medan varuimporten har ökat med 3 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 648,2 miljarder kronor och varuimportvärdet till 625,0 miljarder. Handelsnettot för januari–maj 2019 gav därmed ett överskott på 23,2 miljarder kronor. För motsvarande period för ett år sedan noterades ett underskott på 17,5 miljarder kronor.

Export, import och handelsnetto 2017–2019 (miljarder kronor). Reviderat värde = fet siffra
    Totalt EU-länder Övriga länder
  Månad 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
Export Jan 103,1 115,2 126,4 63,0 67,6 74,6 40,1 47,6 51,8
  Febr 100,5 108,3 122,6 59,0 65,8 72,8 41,5 42,5 49,8
  Mars 119,1 122,3 133,4 69,5 73,2 79,7 49,6 49,1 53,7
  April 98,9 116,8 128,9 58,6 68,5 75,2 40,3 48,3 53,7
  Maj 115,2 124,4 136,9 67,9 75,2 78,7 47,3 49,2 58,2
  Juni 115,4 126,1   67,5 73,3   47,9 52,8  
  Juli 93,6 108,5   53,4 64,4   40,2 44,1  
  Aug 99,0 112,8   59,2 69,0   39,8 43,8  
  Sept 112,7 123,3   66,6 74,9   46,1 48,4  
  Okt 116,5 136,0   70,0 80,8   46,5 55,2  
  Nov 121,7 137,6   72,5 81,5   49,2 56,1  
  Dec 109,1 110,3   63,9 63,5   45,2 46,8  
  Årstotal 1 304,8 1 441,6 648,2 771,1 857,7 381,0 533,7 583,9 267,2
Import Jan 102,3 118,5 124,4 71,6 83,4 87,0 30,7 35,1 37,4
  Febr 101,9 110,7 117,0 73,6 81,0 84,4 28,3 29,7 32,6
  Mars 119,6 120,7 127,3 86,1 87,5 90,3 33,5 33,2 37,0
  April 102,8 123,8 127,7 73,9 87,6 89,3 28,9 36,2 38,4
  Maj 114,1 130,8 128,6 81,7 93,5 91,9 32,4 37,3 36,7
  Juni 109,9 125,6   79,4 88,3   30,5 37,3  
  Juli 95,6 109,7   65,1 73,3   30,5 36,4  
  Aug 106,1 120,8   73,3 80,5   32,8 40,3  
  Sept 110,3 120,9   79,5 84,8   30,8 36,1  
  Okt 118,0 144,5   85,8 99,2   32,2 45,3  
  Nov 121,8 135,0   88,7 97,3   33,1 37,7  
  Dec 113,1 117,6   82,2 81,6   30,9 36,0  
  Årstotal 1 315,5 1 478,6 625,0 940,9 1 038,0 442,9 374,6 440,6 182,1
Handelsnetto Jan 0,8 ‑3,3 2,0 ‑8,6 ‑15,8 ‑12,4 9,4 12,5 14,4
  Febr ‑1,4 ‑2,4 5,6 ‑14,6 ‑15,2 ‑11,6 13,2 12,8 17,2
  Mars ‑0,5 1,6 6,1 ‑16,6 ‑14,3 ‑10,6 16,1 15,9 16,7
  April ‑3,9 ‑7,0 1,2 ‑15,3 ‑19,1 ‑14,1 11,4 12,1 15,3
  Maj 1,1 ‑6,4 8,3 ‑13,8 ‑18,3 ‑13,2 14,9 11,9 21,5
  Juni 5,5 0,5   ‑11,9 ‑15,0   17,4 15,5  
  Juli ‑2,0 ‑1,2   ‑11,7 ‑8,9   9,7 7,7  
  Aug ‑7,1 ‑8,0   ‑14,1 ‑11,5   7,0 3,5  
  Sept 2,4 2,4   ‑12,9 ‑9,9   15,3 12,3  
  Okt ‑1,5 ‑8,5   ‑15,8 ‑18,4   14,3 9,9  
  Nov ‑0,1 2,6   ‑16,2 ‑15,8   16,1 18,4  
  Dec ‑4,0 ‑7,3   ‑18,3 ‑18,1   14,3 10,8  
  Årstotal ‑10,7 ‑37,0 23,2 ‑169,8 ‑180,3 ‑61,9 159,1 143,3 85,1

Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend
Varuexport, varuimport och handelsnetto, maj 2019, i löpande priser

Definitioner och förklaringar

Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.

Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.

Nästa publiceringstillfälle

2019-07-26 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Runo Samuelsson

Telefon
010-479 46 61
E-post
runo.samuelsson@scb.se

Kajsa Krol Brevinge

Telefon
010-479 45 47
E-post
kajsa.krolbrevinge@scb.se