Till innehåll på sidan

Varuexport, varuimport och handelsnetto, mars 2021, i löpande priser

Handelsnettot 4,1 miljarder kronor i mars

Statistiknyhet från SCB 2021-04-27 9.30

Varuexporten uppgick under mars 2021 till 143,9 miljarder kronor och varuimporten till 139,8 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 4,1 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 4,1 miljarder kronor under mars 2021, enligt preliminära beräkningar. För mars 2020 var det ett överskott på 5,6 miljarder kronor.

Varuexportens värde under mars uppgick till 143,9 miljarder kronor, och varuimporten till 139,8 miljarder. Motsvarande värden för mars 2020 var 131,1 miljarder kronor för varuexporten och 125,5 miljarder för varuimporten. Varuexporten har därmed ökat i värde med 10 procent och varuimporten har ökat med 11 procent jämfört med mars 2020. Det var en vardag mer i mars 2021 än i mars 2020.

Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 21,7 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett underskott på 17,6 miljarder. Storbritannien är från och med februari 2020 exkluderad från gruppen EU-länder och ingår istället i gruppen Övriga länder.

Export, import och handelsnetto. Varor, miljoner kronor, löpande priser. Trend
Varuexport, varuimport och handelsnetto, mars 2021, i löpande priser

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 2,1 miljarder kronor för mars, och ett överskott på 2,5 miljarder i februari. För januari var motsvarande värde ett överskott på 2,8 miljarder kronor.

Handelsnettot för januari - mars 2021 visade ett överskott på 14,7 miljarder kronor

Under den senaste tremånadersperioden har värdet för varuexporten minskat med 2 procent, medan varuimporten ökade med 2 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 381,4 miljarder kronor och varuimportvärdet till 366,7 miljarder. Handelsnettot för januari - mars 2021 gav därmed ett överskott på 14,7 miljarder kronor. För motsvarande period för ett år sedan noterades ett överskott på 29,5 miljarder kronor.

Export, import och handelsnetto 2019–2021 (miljarder kronor). Reviderat värde = fet siffra
    Totalt EU-länder[*] Övriga länder
  Månad 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Export Jan 125,7 131,3 114,1 74,0 75,8 63,2 51,7 55,5 50,9
  Febr 122,0 127,6 123,4 72,2 66,8 65,9 49,8 60,8 57,5
  Mars 133,1 131,1 143,9 79,2 66,9 77,9 53,9 64,2 66,0
  April 128,4 106,4   74,6 52,3   53,8 54,1  
  Maj 136,5 102,3   78,8 53,0   57,7 49,3  
  Juni 122,5 119,5   71,4 60,8   51,1 58,7  
  Juli 123,0 104,1   68,2 52,1   54,8 52,0  
  Aug 113,6 103,9   68,2 57,4   45,4 46,5  
  Sept 128,2 124,7   74,1 66,9   54,1 57,8  
  Okt 137,0 128,7   78,6 67,5   58,4 61,2  
  Nov 131,5 128,4   73,7 69,0   57,8 59,4  
  Dec 116,9 119,8   65,6 63,4   51,3 56,4  
  Årstotal 1 518,4 1 427,8 381,4 878,6 751,9 207,0 639,8 675,9 174,4
Import Jan 124,8 120,2 109,5 86,8 84,2 75,3 38,0 36,0 34,2
  Febr 117,6 114,8 117,4 84,5 76,8 80,9 33,1 38,0 36,5
  Mars 128,3 125,5 139,8 90,6 85,2 95,5 37,7 40,3 44,3
  April 128,8 101,0   89,7 66,2   39,1 34,8  
  Maj 131,0 101,2   93,2 67,7   37,8 33,5  
  Juni 120,9 114,4   84,5 77,5   36,4 36,9  
  Juli 116,5 100,2   77,9 66,1   38,6 34,1  
  Aug 119,2 105,7   80,5 71,4   38,7 34,3  
  Sept 127,1 121,8   91,5 83,3   35,6 38,5  
  Okt 140,9 124,4   98,3 86,6   42,6 37,8  
  Nov 128,9 126,7   92,8 89,2   36,1 37,5  
  Dec 119,8 118,4   83,5 82,2   36,3 36,2  
  Årstotal 1 503,8 1 374,3 366,7 1 053,8 936,5 251,7 450,0 437,8 115,0
Handelsnetto Jan 0,9 11,1 4,6 ‑12,8 ‑8,4 ‑12,1 13,7 19,5 16,7
  Febr 4,4 12,8 6,0 ‑12,3 ‑10,0 ‑15,0 16,7 22,8 21,0
  Mars 4,8 5,6 4,1 ‑11,4 ‑18,3 ‑17,6 16,2 23,9 21,7
  April ‑0,4 5,4   ‑15,1 ‑13,9   14,7 19,3  
  Maj 5,5 1,1   ‑14,4 ‑14,7   19,9 15,8  
  Juni 1,6 5,1   ‑13,1 ‑16,7   14,7 21,8  
  Juli 6,5 3,9   ‑9,7 ‑14,0   16,2 17,9  
  Aug ‑5,6 ‑1,8   ‑12,3 ‑14,0   6,7 12,2  
  Sept 1,1 2,9   ‑17,4 ‑16,4   18,5 19,3  
  Okt ‑3,9 4,3   ‑19,7 ‑19,1   15,8 23,4  
  Nov 2,6 1,7   ‑19,1 ‑20,2   21,7 21,9  
  Dec ‑2,9 1,4   ‑17,9 ‑18,8   15,0 20,2  
  Årstotal 14,6 53,5 14,7 ‑175,2 ‑184,7 ‑44,7 189,8 238,2 59,4

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Daniel Edin

Telefon
010-479 5802
E-post
daniel.edin@scb.se

Marie George

Telefon
010 479 50 01
E-post
marie.george@scb.se