Till innehåll på sidan

Hushållens ekonomi allmän statistik

Nästa publicering: 2023-09-21

Statistiken visar antal helårspersoner i åldrarna 20–64 år som försörjs med sociala ersättningar och bidrag, såsom sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. Här finns även information om förskole- och fritidshemstaxor samt äldreomsorgstaxor per kommun.

Statistiknyheter

Antalet personer försörjda på sociala ersättningar och bidrag minskar

2023-03-23

Antalet helårspersoner som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag minskade med 9,7 procent år 2022. Det totala antalet var 708 249, vilket motsvarar 11,9 procent av befolkningen i arbetsför ålder. Andelen var lägst i pendlingskommuner nära en storstad, 9,3 procent och högst i lågpendlingskommun nära större stad och pendlingskommun nära mindre tätort, 14,5 procent.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Fördjupad information

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/he0000