Till innehåll på sidan

Hushållens ekonomi allmän statistik

Nästa publicering: 2019-05-17

Statistiken visar antal helårspersoner i åldrarna 20–64 år som försörjs med sociala ersättningar och bidrag, såsom sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. Här finns även information om förskole- och fritidshemstaxor samt äldreomsorgstaxor per kommun.

Statistiknyheter

Antal personer försörjda med sociala ersättningar och bidrag 2017

2018-05-15

Antalet helårspersoner som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag minskade med 3,6 procent år 2017. Det totala antalet var 768 740 helårspersoner, vilket motsvarar 13,3 procent av befolkningen. Det är stora skillnader mellan olika delar i landet. Andelen var lägst i pendlingskommuner nära en storstad, 9,9 procent och högst i landsbygdskommuner, 16,8 procent.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Nyttjande av kommunalt vårdnadsbidrag, 2:a halvåret 2011 Rapport 2012-03-01
Nyttjande av kommunalt vårdnadsbidrag, 2:a halvåret 2010, 1:a halvåret 2011 Rapport 2011-10-17
Nyttjande av kommunalt vårdnadsbidrag, 1:a halvåret 2010 Rapport 2011-03-01
Nyttjande av kommunalt vårdnadsbidrag, 2:a halvåret 2009 Rapport 2011-01-11

Fördjupad information

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/he0000