Till innehåll på sidan

Hushållsgrupp – utgifter i kronor per hushåll år 2012

 Ensam-stående med barnEnsam- stående utan barnSamman-boende med barnSamman-boende utan barnÖvriga samman-boende med barnÖvrigaSamtliga hushåll
Antal medverkande hushåll
526 620 548 795 77 305 2 871
Genomsnittligt antal personer
2,6 1,0 3,8 2,0 4,4 2,7 2,1
Genomsnittligt antal konsumtionsenheter
1,77 1,00 2,37 1,51 2,82 1,98 1,57
Beräknad populationsstorlek
219 050 1 562 730 842 200 1 111 240 104 740 283 850 4 123 800
 
±21 510 ±91 550 ±38 950 ±53 550 ±25 650 ±33 810 ±65 120
Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst
302 970 211 210 552 610 448 300 717 280 509 110 383 050
 
±19 340 ±12 890 ±25 950 ±17 000 ±97 400 ±30 730 ±9 320
TOTALA UTGIFTERNA
277 260 207 010 435 230 340 510 526 220 350 640 311 320
 
±18 250 ±10 450 ±22 200 ±14 510 ±84 370 ±26 400 ±7 750
LIVSMEDEL
33 740 19 580 52 710 37 090 63 690 43 270 34 570
 
±2 220 ±1 140 ±3 630 ±1 600 ±10 080 ±3 870 ±1 100
ALKOHOLFRIA DRYCKER
2 880 1 960 3 810 3 120 4 930 3 480 2 880
 
± 300 ± 180 ± 330 ± 230 ± 970 ± 440 ± 120
UTEMÅLTIDER
9 860 7 670 13 870 11 700 15 330 10 900 10 550
 
±2 040 ±1 000 ±1 810 ±1 600 ±4 710 ±2 430 ± 710
ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl)
3 080 2 780 3 930 4 550 . 4 550 3 700
 
±1 020 ± 480 ± 710 ± 590 . ±1 200 ± 300
TOBAK
1 960 1 890 1 900 2 270 . 2 750 2 090
 
± 480 ± 370 ± 440 ± 470 . ± 930 ± 230
FÖRBRUKNINGSVAROR
6 290 3 970 9 120 6 220 9 670 7 050 6 110
 
± 970 ± 530 ± 970 ± 570 ±2 510 ±1 090 ± 340
HUSHÅLLSTJÄNSTER
17 140 12 310 37 440 26 370 32 460 25 420 22 900
 
±2 450 ±2 090 ±6 380 ±5 340 ±11 600 ±5 370 ±2 150
KLÄDER OCH SKOR
14 260 7 680 24 330 12 460 30 040 14 230 13 740
 
±3 030 ±1 530 ±3 600 ±1 890 ±11 120 ±3 460 ±1 130
BOSTAD
81 820 61 090 100 980 78 510 100 580 86 020 77 750
 
±4 750 ±2 630 ±5 600 ±3 610 ±13 650 ±5 180 ±1 860
MÖBLER, INVENTARIER, TEXTILIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING
13 040 10 200 23 110 19 470 24 300 14 980 16 170
 
±3 430 ±2 810 ±5 300 ±2 650 ±7 550 ±2 850 ±1 690
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
4 960 5 930 6 740 7 670 9 750 5 570 6 590
 
±2 020 ±1 370 ±1 960 ±1 440 ±4 460 ±1 580 ± 780
TRANSPORT
34 890 28 800 71 340 59 360 98 660 59 630 49 940
 
±6 700 ±4 110 ±8 450 ±5 890 ±38 990 ±9 770 ±3 090
FRITID OCH KULTUR
51 000 41 770 81 180 68 400 116 020 67 920 61 170
 
±5 670 ±4 470 ±7 770 ±4 140 ±34 770 ±11 550 ±2 820
SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER
1 210 620 3 500 1 870 . 2 490 1 860
 
± 450 ± 250 ± 960 ± 500 . ±1 080 ± 290

För samtliga skattningar i samtliga tabeller redovisas osäkerhetsintervallen, som under vissa förutsättningar kan tolkas som 95%-iga konfidensintervall. Ju större (bredare) intervall desto osäkrare skattning.

Kommentarer

Undersökningen baseras på ett urval om 7 500 hushåll varav ca 2 900, eller ca 38 procent, svarade.
Det höga bortfallet gör att resultaten måste tolkas med försiktighet. Vissa grupper har deltagit i undersökningen i högre grad än andra grupper.

I kategorin Hushållstjänster ingår bland annat gåvor mellan privatpersoner. Hushållstjänster har ökat sedan föregående undersökning. Ökningen beror på att gåvor i högre grad än tidigare placerats i denna kategori.

Definitioner och förklaringar

Kosthushåll är det hushållsbegrepp som används i undersökningen. Med kost­hushåll avses det hushåll som utgörs av alla personer som vid intervjutillfället bodde i samma bostad och hade gemensam hushållning. Ett kosthushåll kan bestå av flera generationer, syskon eller kompisar som bor tillsammans och har gemensam hushållning. Personer som normalt tillhör kosthushållet, men som tillfälligt befann sig på annan ort på grund av arbete, studier eller militärtjänst­göring ingår i kosthushållet. Barn, som bor lika mycket hos båda föräldrarna, räknas med om de var folkbokförda i det aktuella hushållet. Om urvalspersonen är ett barn som bodde lika mycket hos båda föräldrarna ingår det hushåll där barnet var folkbokfört vid intervjutillfället.

I redovisningen avses barn som hemmavarande barn 0-19 år.

Konsumtionsenhetsskalan är ett viktsystem som tar hänsyn till hushållets sammansättning. Alla utgifter ökar inte proportionellt med antalet personer i hushållet och det försöker man ta hänsyn till med hjälp av konsumtionsenheter. Om utgiften divideras med den konsumtionsvikt som gäller för hushållet, kan man göra mer rättvisande jämförelser av utgifterna mellan individer i olika hushållsgrupper.

Konsumtionsenhetsskala

Fr.o.m. 2004

‑ Första vuxen (ensamboende eller sammanboende)

1,00

‑ Andra vuxen (sammanboende)

0,51

‑ Ytterligare vuxen

0,60

‑ Barn 1, 0-19 år

0,52

‑ Barn 2, 3, ..., 0-19 år

0,42

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00
E-post
information@scb.se