Till innehåll på sidan

Hushållens boende 2018

Vanligare med småhus i små kommuner

Statistiknyhet från SCB 2019-04-25 9.30

Det är fler hushåll i Sverige som bor i flerbostadshus än i småhus. År 2018 bodde drygt 48 procent av hushållen i flerbostadshus och 44 procent i småhus. Övriga hushåll bor exempelvis i en specialbostad som kan vara en studentlägenhet eller ett äldreboende.

Hur boendet ser ut skiljer sig åt mellan olika kommuner. I 81 procent av landets 290 kommuner bor mer än hälften av hushållen i småhus, trots att andelen hushåll i flerbostadshus är större än andelen boende i småhus. Det beror på att det främst är befolkningsmässigt små kommuner som har en övervikt av småhus.

Kommuner med störst andel hushåll i småhus och antalet hushåll i kommunen. Andel i procent. År 2018
Kommun Andel hushåll i småhus totalt Antal hushåll i kommunen
Gagnef 86,3 4 500
Ydre 85,9 1 700
Öckerö 85,3 5 000
Färgelanda 83,0 3 100
Berg 82,7 3 400
Essunga 82,5 2 600
Tjörn 81,9 7 000
Bjurholm 81,7 1 100
Mörbylånga 81,6 6 600
Högsby 81,2 2 800

Kommuner med en stor övervikt av flerbostadshus är befolkningsmässigt större kommuner än kommuner med övervikt av hushåll i småhus. Bland de tio kommunerna med störst andel hushåll i flerbostadshus finns landets tre befolkningsmässigt största kommuner; Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kommuner med störst andel hushåll i flerbostadshus och antalet hushåll i kommunen. Andel i procent. År 2018
Kommun Andel hushåll i flerbostadshus Antal hushåll i kommunen
Solna 86,6 39 900
Sundbyberg 86,1 23 400
Stockholm 81,5 453 000
Malmö 75,4 156 300
Göteborg 71,9 267 000
Upplands Väsby 61,7 19 100
Södertälje 61,4 40 800
Helsingborg 60,0 66 600
Järfälla 59,2 32 400
Botkyrka 59,2 35 100

I flerbostadshusen är det vanligast att hushållet hyr bostaden, därefter att man har bostadsrätt. Även här finns en stor skillnad mellan kommuner. I Täby och Vallentuna har mer än 90 procent av hushållen i flerbostadshusen bostadsrätt, medan andra kommuner helt saknar bostadsrätter. De två största kommunerna, Stockholm och Göteborg, skiljer sig åt då det är ungefär 63 procent av hushållen i flerbostadshusen i Göteborg som hyr sin bostad, medan motsvarande andel i Stockholm är 44 procent.

I småhus är det absolut vanligaste att bostaden är privatägd. Det är 8 procent av hushållen i småhus som har hyres- eller bostadsrätt.

Definitioner och förklaringar

Statistiken baseras på Registret över totalbefolkningen och uppgifter om lägenheter i SCB:s register över bostadsbeståndet.

Ett hushåll består av alla personer som är folkbokförda på samma bostad.

Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus.

Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Småhus med äganderätt avser lägenheter som ägs av fysiska personer eller dödsbon.

Bostadsrätt avser bostäder som ägs av bostadsrättsföreningar eller bostadsföreningar. Bostadsrätt innehåller även personer som hyr sin lägenhet av bostadsrättsförening eller hyr av bostadsrättsinnehavaren.

Flerbostadshus med hyresrätt avser lägenheter som inte är ägarlägenheter och som ägs av andra ägare än bostadsrättsföreningar.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
inkomststat@scb.se

Förfrågningar

Lovisa Sköld

Telefon
010-479 64 74
E-post
lovisa.skold@scb.se

Karin Rosén Karlsson

Telefon
010-479 69 98
E-post
karin.rosen@scb.se