Till innehåll på sidan

Hushållens boende

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-04-19

Statistiken om hushållens boende är en årlig undersökning som omfattar Sveriges folkbokförda befolkning. Statistiken ger information om till exempel boendeform och utrymmesstandard för hushåll och individer.

Statistiknyheter

Hushåll i flerbostadshus ökade mest under 2021

2022-04-21

Vid utgången av 2021 var småhus med äganderätt den vanligaste boendeformen i Sverige följt av hyresrätter i flerbostadshus. Jämfört med 2020 ökade antalet hushåll i småhus med äganderätt marginellt. Den största ökningen under 2021 stod hushållen i flerbostadshus för. I absoluta tal ökade hyresrätterna mer än bostadsrätterna, men bostadsrätter i flerbostadshus hade en procentuellt större ökning.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

SCB, Befolkningssektionen

E-post
befolkning@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/he0111