Till innehåll på sidan

Hushållens boende

Nästa publicering: 2018-04-19

Statistiken om hushållens boende är en årlig undersökning som omfattar Sveriges folkbokförda befolkning. Statistiken ger information om till exempel boendeform och utrymmesstandard för hushåll och individer.

Statistiknyheter

Hushållens boende 2016

2017-04-20

Det är fler hushåll i Sverige som bor i flerbostadshus än som bor i småhus. År 2016 bodde 48 procent av Sveriges hushåll i flerbostadshus och 45 procent i småhus. Övriga hushåll bor till exempel i en specialbostad som kan vara en studentlägenhet eller ett äldreboende.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Artiklar

Teckning på familj vid ett hus
Låginkomsttagare bor ofta i hyresrätt

2017-06-09

Boendeformen varierar mellan personer med olika inkomst. Personer med hög inkomst bor ofta i småhus och bostadsrätt och de med låg inkomst oftare i hyresrätt. Men i mindre kommuner är andelen låginkomsttagare som bor i småhus ändå relativt hög.

Befolkning, Boende och byggande, Hushåll och ekonomi, Inkomster

Minst bostadsyta per person i storstäder

2016-10-06

Boarean per person varierar kraftigt mellan Sveriges kommuner. Kommunen med störst genomsnittlig boarea per person är Emmaboda med 54 kvadratmeter (kvm).

Boende och byggande, Glesbygd, Kartor, Städer

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/he0111