Till innehåll på sidan

Beskrivning av Det yrkesmässiga fisket i sötvatten

Statistiken om yrkesmässigt fiske i sötvatten har tagits fram, i nuvarande omfattning, sedan år 1987.

Undersökningspopulationen utgörs av yrkesfiskarna i de stora sjöarna. Redovisning sker med fördelning på sjö och fiskslag. Uppgifterna avser fångstmängd, fångstvärde och redskapsinsats.

Statistiken används huvudsakligen för resursöversikter och resursförvaltning, vid internationell rapportering samt som en del i den information till massmedia och allmänhet som den officiella statistiken skall täcka in.

Undersökningen är en totalundersökning för samtliga fiskare i populationen. Uppgifterna insamlas med hjälp av fångstjournaler där fiskaren fyller i uppgifter om fångst, fångstvärde och redskapsanvändning uppdelat på fiskslag. De mest betydelsefulla fiskarterna i det yrkesmässiga sötvattensfisket år 2002 är gös, flod-/signalkräfta och ål. Övriga förekommande fiskslag är huvudsakligen lax och öring, röding, sik, siklöja (löjrom), gädda och abborre.

Resultat från denna undersökning publiceras årligen.