Till innehåll på sidan

Det yrkesmässiga fisket i sötvatten

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-06-09

Statistiken visar fångstkvantiteter och fångstvärden uppdelat på Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och övriga inlandsvatten.

För den här statistiken ansvarar:
Havs- och vattenmyndigheten

Hitta på sidan

Rapporter

Titel Typ Datum
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2021 SM 2022-06-10
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2020 SM 2021-06-11
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2019 SM 2020-06-12
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2018 SM 2019-06-10
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2017 SM 2018-06-01
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2016 SM 2017-05-04
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2015 SM 2016-05-27
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2014 SM 2015-05-29
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2013 SM 2014-05-30

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/jo1102