Till innehåll på sidan

Det yrkesmässiga fisket i sötvatten

Nästa publicering: 2019-06-07

Statistiken visar fångstkvantiteter och fångstvärden uppdelat på Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och övriga inlandsvatten.

För den här statistiken ansvarar:
Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten logotyp

Hitta på sidan

Rapporter

Titel Typ Datum
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2017 SM 2018-06-01
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2016 SM 2017-05-26
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2015 SM 2016-05-27
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2014 SM 2015-05-29
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2013 SM 2014-05-30
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2012 SM 2013-05-31
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2011 SM 2012-05-25
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2010 SM 2011-05-27
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2009 SM 2010-04-30
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2008 SM 2009-06-26
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2007 SM 2008-05-05
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2006. korrigerad version 2007-05-09 SM 2007-05-02
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2005 SM 2006-04-28
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2004 SM 2005-04-29
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2003 SM 2004-04-30
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2002 SM 2003-04-30
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2001 SM 2003-01-09

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo1102