Till innehåll på sidan

Jordbruksekonomiska undersökningen 2016, preliminär statistik

Serie:
JO40 - Jordbruksekonomiska undersökningen
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-jo40sm1702_pdf
ISSN:
1654-4099 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-12-18
Förfrågningar:

Håkan Tegenrot

010-479 60 83

hakan.tegenrot@scb.se