Till innehåll på sidan

Jordbruksekonomiska undersökningen

Statistiken visar bland annat intäkter, kostnader och resultat för olika typer av jordbruksföretag, markanvändning, medelantal djur och arbetsinsats i jord- och skogsbruk uppdelat på personalkategorier.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Jordbruksverket logotyp

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Jordbruksekonomiska undersökningen 2017 SM 2019-02-28
Jordbruksekonomiska undersökningen 2016 SM 2018-02-15
Jordbruksekonomiska undersökningen 2016, preliminär statistik SM 2017-12-18
Jordbruksekonomiska undersökningen 2015 Slutlig statistik SM 2017-02-17
Jordbruksekonomiska undersökningen 2015, preliminär statistik SM 2016-12-16
Jordbruksekonomiska undersökningen 2014, slutlig statistik SM 2016-02-17
Jordbruksekonomiska undersökningen 2014, preliminär statistik SM 2015-12-10
Jordbruksekonomiska undersökningen 2013 Slutlig statistik SM 2015-02-17
Jordbruksekonomiska undersökningen 2013 Preliminär statistik SM 2014-12-11
Jordbruksekonomiska undersökningen 2012 Slutlig statistik SM 2014-02-18
Jordbruksekonomiska undersökningen 2012 Preliminär statistik SM 2013-12-12
Jordbruksekonomiska undersökningen 2011 Slutlig statistik SM 2013-02-15
Jordbruksekonomiska undersökningen 2011 Preliminär statistik SM 2012-12-12
Jordbruksekonomiska undersökningen 2010 Slutlig statistik SM 2012-02-17
Jordbruksekonomiska undersökningen 2010 Preliminär statistik SM 2011-12-14
Jordbruksekonomiska undersökningen 2009 Slutlig statistik SM 2011-02-18
Jordbruksekonomiska undersökningen 2009 Preliminär statistik SM 2010-12-15
Jordbruksekonomiska undersökningen 2008 Slutlig statistik SM 2010-02-19
Jordbruksekonomiska undersökningen 2008 Preliminär statistik SM 2009-12-11
Jordbruksekonomiska undersökningen 2007 Slutlig statistik SM 2009-02-23
Jordbruksekonomiska undersökningen 2007 Preliminär statistik SM 2008-12-12
Jordbruksekonomiska undersökningen 2006 Slutlig statistik. Korrigerad version 2008-03-13 SM 2008-02-21
Jordbruksekonomiska undersökningen 2006 Preliminära uppgifter SM 2007-12-14
Jordbruksekonomiska undersökningen 2005. Definitiva uppgifter SM 2007-02-28
Jordbruksekonomiska undersökningen 2005 Preliminära uppgifter SM 2006-12-14
Jordbruksekonomiska undersökningen 2004. Definitiva uppgifter SM 2006-03-17
Jordbruksekonomiska undersökningen 2004. Preliminära uppgifter SM 2005-12-15
Jordbruksekonomiska undersökningen 2003. Definitiva uppgifter SM 2005-04-15
Jordbruksekonomiska undersökningen 2003. Preliminära uppgifter SM 2004-12-16
Jordbruksekonomiska undersökningen 2002. Definitiva uppgifter SM 2004-04-15
Jordbruksekonomiska undersökningen 2002. Preliminära uppgifter SM 2003-12-19
Jordbruksekonomiska undersökningen 2001 SM 2003-04-30

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Monica Leonardsson

Telefon
010-479 62 81
E-post
monica.leonardsson@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo0202