Till innehåll på sidan

Jordbruksekonomiska undersökningen

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-09-27

Statistiken visar bland annat intäkter, kostnader och resultat för olika typer av jordbruksföretag, markanvändning, medelantal djur och arbetsinsats i jord- och skogsbruk uppdelat på personalkategorier.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Jordbruksekonomiska undersökningen 2018 SM 2020-02-28
Jordbruksekonomiska undersökningen 2017 SM 2019-02-28
Jordbruksekonomiska undersökningen 2016 SM 2018-02-15
Jordbruksekonomiska undersökningen 2016, preliminär statistik SM 2017-12-18
Jordbruksekonomiska undersökningen 2015 Slutlig statistik SM 2017-02-16
Jordbruksekonomiska undersökningen 2015, preliminär statistik SM 2016-12-16
Jordbruksekonomiska undersökningen 2014, slutlig statistik SM 2016-02-17
Jordbruksekonomiska undersökningen 2014, preliminär statistik SM 2015-12-10

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Monica Leonardsson

Telefon
010-479 62 81
E-post
monica.leonardsson@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/jo0202