Till innehåll på sidan

Normskördar 2017

PDF:
Hela publikationen (1876kb)
Serie:
JO15 - Normskördar
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-jo15sm1701_pdf
ISSN:
1654-4161 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-06-15
Förfrågningar:

Gerda Ländell

010-479 68 07

gerda.landell@scb.se