Till innehåll på sidan

Normskördar

Sveriges officiella statistik

Statistiken visar den skörd som man kan förvänta sig av olika grödor under normala väderförhållanden per skördeområde, län, produktionsområde och riket.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Från och med hösten 2020 publiceras statistiken i en statistikrapport och i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Jordbruksverket

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Normskördar 2020 SM 2020-06-12
Normskördar 2019 SM 2019-06-17
Normskördar 2018 SM 2018-06-14
Normskördar 2017 SM 2017-06-14
Normskördar 2016 SM 2016-06-10
Normskördar 2015 SM 2015-06-10
Normskördar 2014 SM 2014-06-05

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/jo0602