Till innehåll på sidan

Skörd av potatis 2015. Preliminära uppgifter

Serie:
JO17 - Skörd av potatis
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-jo17sm1501_pdf
ISSN:
1654-4242 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2015-12-07
Förfrågningar:

Olle Funcke

olle.funcke@scb.se