Till innehåll på sidan

Skörd av potatis 2019. Preliminär statistik

Serie:
JO17 - Skörd av potatis
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-jo17sm1901_pdf
ISSN:
1654-4242 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2019-12-06
Förfrågningar:

Gunnel Wahlstedt

010-479 62 45

gunnel.wahlstedt@scb.se